Má VŠ odškodnit studentku, která chytila svrab?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Má vysoká škola odškodnit studentku, která se zúčastnila výměnného pobytu v zahraničí a chytila svrab? V rámci léčení vynaložila řádově několik stovek za antibiotika.

Podle ustanovení § 391 odst. 4 zákoníku práce platí, že příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.

Z toho tedy vyplývá, že vysoká škola odpovídá dotyčné nejen při úrazu, ale i v ostatních situacích, kdy dojde k porušení právních povinností a situace, kdy dotyčná onemocněla, je bezesporu porušením právní povinnosti, toto ustanovení zakládá tzv. zvláštní odpovědnost. Ustanovení § 391, § 392 a § 393 zákoníku práce  jsou v podstatě dobrodiním zákona, kdy se pro zde uvedené osoby aplikuje objektivní odpovědnost za škodu a nemusí se prokazovat zavinění podle občanského zákoníku. Na základě výše uvedeného uzavírám, že podle mého názoru odškodnit dotyčnou studentku musíte.

Autor článku: 

Komentáře

Dle mého názoru lze s

30.12.2008 - 11:29 Antonín Bezouška
Dle mého názoru lze s výkladem JUDr. Dandové souhlasit, ale: .. ale, za předpokladu, že u studentky v souladu s § 380 k poškození zdraví došlo nezávisle na její vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nebo pro plnění pracovních úkolů. Z uvedeného nevyplývá jestli to tak bylo či nikoli.

Náhradu vyplatit pouze pokud bude řešeno jako "jiné poškození na

02.01.2009 - 09:58 surovec
Ztotožňuji se s názorem p. Bezoušky a dovoluji si uvést své námitky. Námitka č. 1) "Svrab" = napadení ektoparazitickým roztočem Sarcoptes scabiei (zákožkou svrabovou) je obecně (podle kritérií WHO) považováno za STD chorobu (sexually transmitted dieseases). Tento typ přenosu je v humánní společnosti nejčastější - viz dále odkaz na server Zdravotního ústavu Praha Námitka č. 2) WHO (Světová zdravotnická organizace), ani ILO (Mezinárodní organizace práce)neuvažují o možnosti, že by JAKÁKOLIV onemocnění ektoparazity bylo možné považovat za profesionální onemocnění (u nás také není legislativní opora pro uznání takové nemoci z povolání). Pro podrobnější informace odkazuji jednak na Nařízení vládky 361/2007 Sb, (které alibisticky neuvádí specificky skupinu ektoparazitů ale mluví pouze o parazitárních onemocněních); jako podstatně důležitější ale považuji odkaz na směrnici EU 2000/54/ES (EURLEX 32000L0054), kterou se provádí smernice 89/391/EHS a která doslovně uvádí v kapitole 2 - definice že mezi uznané biologické činitele podmiňující zdravotní riziko jsou zařazeni pouze ENDOPARAZITÉ. Námitka č. 3) Jako případnou vzniklou škodu na zdraví by bylo možné považovat pouze takovou přenosnou chorobu, která by vznikla takovým přenosem, kterému nebylo možno zabránit použitím dostupných OOPP. Zároveň by se muselo jednat ve své podstatě o "úrazový mechanizmus", který popisuje ve svém názoru p. Bezouška. Proto shrnuji : Závěr č. 1 Vznik přenosného (infekčního) onemocnění ektoparazity, konkrétně akarioza (= napadení roztoči) nelze uznat jako profesionální onemocnění. Pokud bychom takto postupovali, potom bychom museli stejně postupovat při tzv. pedikuloze (= zavšivení), pulicoza (= zablešení) atd. Zevní napadení členovci představuje sice rizikový zdravotní faktor, který je ale plně kompenzovatelný ochrannými prostředky, nebo dostatečnou osobní hygienou. Závěr č. 2 Pokud by byly splněny podmínky jak je uvádí p. Bezouška, je možné provést odškodnění jako "jiné poškození na zdraví z práce", resp. jako "pracovní úraz". Velmi pečlivě bych ale zvažoval všchny okolnosti a byl bych rigorozní v jejich doložení. Pro zájemce doporučuji tyto nejzajímavější odkazy (v češtine), kde najdete vše potřebné. www.zupraha.cz/pracoviste/parazitologie/doc/Svrab%20letak.pdf http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=202 http://www.sexus.cz/clanek/1013-svrab.html Pro sarkastické zasmání : Podívejte se na statistiky České republiky ve vykazování nemocí z povolání. www.uzis.cz/download_file.php?file=2243 a vyhledejte heslo "svrab". Uvidíte zde opět zlatou střední (českou) cestu kdy vykazujeme jako nemoc z povolání takovou chorobu, která nemá legislativně definovaný zdravotní rizikový faktor (onemocnění ektoparazity, nebo alespoň onemocnění zákožkou svrabovou v nařízení vlády č. 361/2007 Sb), neobsahuje tento faktor ani mezinárodně doporučovaný a uznávaný seznam chorob z povolání a dokonce tuto položku také nezná ani WHO ani ILO. Přesto ČR tyto nemoci z povolání do EUROSTATU posílá cestou ÚZIS-NZIS. Co více ještě dodat ;-)))) Přeji hezký nový rok Surovec

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail