Lze ochranné nápoje nahrazovat finančním plněním?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Zákoník práce praví, že OOPP nelze nahrazovat finančním plněním. Jak je to s ochrannými nápoji, ty se mohou nahrazovat finančním plněním? V zákoníku práce to není a v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jsem to také nenašla.

Podmínka v § 104 odst. 5 zákoníku práce, která stanoví, že zaměstnavatel nesmí nahrazovat poskytování osobních ochranných pracovních prostředků finančním plněním, vychází z toho, že zaměstnanec musí určené osobní ochranné pracovní prostředky při práci používat. To je zaměstnanci uloženo v § 106 odst. 4 písm. d) zákoníku práce. Pokud zaměstnanec určené osobní ochranné pracovní prostředky při práci nepoužije, bude se z jeho strany jednat o porušení povinností vyplývajících z právních předpisů. Podle závažnosti může zaměstnavatel porušení nebo opakující se porušování povinností zaměstnancem posoudit, za podmínek uvedených v § 52 písm. g) zákoníku práce, až jako důvod k výpovědi dané zaměstnavatelem. Za těchto okolností je zákaz finančního plnění namísto poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků důvodný, neboť náhrada osobních ochranných pracovních prostředků finančním plněním by vyvracela účel zákona.

Výslovný zákaz nahrazovat poskytování ochranných nápojů finančním plněním se ochranných nápojů sice netýká, ale výše citované ustanovení § 104 odst. 5 zákoníku práce uvádí, že i ochranné nápoje "přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně". Znamená to, že ochranné nápoje zásadně poskytuje zaměstnavatel. Nemůže ale zaměstnance donutit, aby jím poskytnuté nápoje konzumoval. Může nastat situace, že zaměstnanec ochranné nápoje neodmítne, ale z nějakých důvodů nemůže požívat ochranné nápoje poskytnuté zaměstnavatelem, nebo zaměstnavatel nemůže ochranné nápoje poskytnout. Důvody mohou být různé, např. zdravotní, práce na odloučeném pracovišti, práce v dopravě apod. Poskytnutí ochranných nápojů lze v odůvodněných výjimečných případech tedy řešit finančním plněním.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail