Lékařské prohlídky traktoristů

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Beata Dlouhá ze Státního zdravotního ústavu.

Jaké jsou lhůty lékařských prohlídek traktoristů do 50 let a nad 50 let, pokud mají řízení traktoru jako povolání, a jaké u těch, kteří mají povolání jiné, například krmič, ale občas s traktorem jezdí pro firmu.

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, § 87 odst. 1) písm. b) je povinen se pravidelným lékařským prohlídkám podrobovat řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě. Tyto osoby jsou poviny se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odst. 1 vstupní lékařské prohlídce a pak dalším lékařským prohlídkám do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně. Zákon nerozlišuje, zda se jedná o řízení motorového vozidla jako hlavní profese nebo řízení jako činnosti v rámci jiné profese. Podstatné je, jestli tato činnost je sjednaná v pracovní smlouvě (viz výše).
 

 

Autor článku: 

Komentáře

Vše je trochu jinak ....

13.03.2008 - 12:05 Surovec
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>To<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName> </st1:PersonName>není<st1:PersonName> </st1:PersonName>až<st1:PersonName> </st1:PersonName>tak<st1:PersonName> </st1:PersonName>jednoduché<st1:PersonName> </st1:PersonName>jak<st1:PersonName> </st1:PersonName>to<st1:PersonName> </st1:PersonName>prezentovala<st1:PersonName> </st1:PersonName>paní<st1:PersonName> </st1:PersonName>doktorka.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Proto<st1:PersonName> </st1:PersonName>uvádím<st1:PersonName> </st1:PersonName>jednak<st1:PersonName> </st1:PersonName>svoji<st1:PersonName> </st1:PersonName>odpověď<st1:PersonName> </st1:PersonName>tazatelce<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>dále<st1:PersonName> </st1:PersonName>jsem<st1:PersonName> </st1:PersonName>si<st1:PersonName> </st1:PersonName>dovolil<st1:PersonName> </st1:PersonName>formulovat<st1:PersonName> </st1:PersonName>5<st1:PersonName> diskuzních&nbsp;poznámek</st1:PersonName><st1:PersonName> </st1:PersonName>spojených<st1:PersonName> </st1:PersonName>s&nbsp;položenou<st1:PersonName> </st1:PersonName>otázkou.</FONT></P> <P style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>Na</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>dotaz</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>tazatelky</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>je</STRONG><st1:PersonName><STRONG>&nbsp;zde</STRONG></st1:PersonName><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>moje</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>odpověď</STRONG><st1:PersonName> </st1:PersonName><st1:PersonName><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></st1:PersonName>Pokud<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>jedná<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>práce<st1:PersonName> </st1:PersonName>nazvané<st1:PersonName> </st1:PersonName>"traktorista"<st1:PersonName> </st1:PersonName>i<st1:PersonName> </st1:PersonName>"krmič-brigádník"<st1:PersonName> </st1:PersonName>-<st1:PersonName> </st1:PersonName>který<st1:PersonName> </st1:PersonName>jenom<st1:PersonName> </st1:PersonName>občas<st1:PersonName> </st1:PersonName>použije<st1:PersonName> </st1:PersonName>svěřený<st1:PersonName> </st1:PersonName>traktor<st1:PersonName> </st1:PersonName>potom<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>podrobují<st1:PersonName> </st1:PersonName>lékařským<st1:PersonName> </st1:PersonName>prohlídkám<st1:PersonName> </st1:PersonName>v<st1:PersonName> </st1:PersonName>rozsahu<st1:PersonName> </st1:PersonName>sjednané<st1:PersonName> </st1:PersonName>závodní<st1:PersonName> </st1:PersonName>preventivní<st1:PersonName> </st1:PersonName>péče<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>to<st1:PersonName> </st1:PersonName>podle<st1:PersonName> </st1:PersonName>ustanovení<st1:PersonName> </st1:PersonName>§<st1:PersonName> </st1:PersonName>15<st1:PersonName> </st1:PersonName>směrnice<st1:PersonName> </st1:PersonName>49/1967<st1:PersonName> </st1:PersonName>Vest<st1:PersonName> </st1:PersonName>MZdČSR<st1:PersonName> </st1:PersonName>s<st1:PersonName> </st1:PersonName>periodou<st1:PersonName> </st1:PersonName>1<st1:PersonName> </st1:PersonName>x<st1:PersonName> </st1:PersonName>5<st1:PersonName> </st1:PersonName>let<st1:PersonName> </st1:PersonName>do<st1:PersonName> </st1:PersonName>50-ti<st1:PersonName> </st1:PersonName>let<st1:PersonName> </st1:PersonName>věku<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>1<st1:PersonName> </st1:PersonName>x<st1:PersonName> </st1:PersonName>3<st1:PersonName> </st1:PersonName>roky<st1:PersonName> </st1:PersonName>po<st1:PersonName> </st1:PersonName>dosažení<st1:PersonName> </st1:PersonName>věku<st1:PersonName> </st1:PersonName>50-ti<st1:PersonName> </st1:PersonName>let.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Pro<st1:PersonName> </st1:PersonName>řízení<st1:PersonName> </st1:PersonName>vozidla<st1:PersonName> </st1:PersonName>pak<st1:PersonName> </st1:PersonName>ale<st1:PersonName> </st1:PersonName>musí<st1:PersonName> </st1:PersonName>mít&nbsp;"traktorista"<st1:PersonName> </st1:PersonName>platnou<st1:PersonName> </st1:PersonName>lékařskou<st1:PersonName> </st1:PersonName>prohlídku<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>vydaný<st1:PersonName> </st1:PersonName>posudkový<st1:PersonName> </st1:PersonName>závěr<st1:PersonName> </st1:PersonName>podle<st1:PersonName> </st1:PersonName>ustanovení<st1:PersonName> </st1:PersonName>§<st1:PersonName> </st1:PersonName>87<st1:PersonName> </st1:PersonName>zákona<st1:PersonName> </st1:PersonName>361/2000<st1:PersonName> </st1:PersonName>Sb.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Tuto<st1:PersonName> </st1:PersonName>prohlídku<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>vydání<st1:PersonName> </st1:PersonName>posudku<st1:PersonName> </st1:PersonName>si<st1:PersonName> </st1:PersonName>řidič<st1:PersonName> </st1:PersonName>obstarává<st1:PersonName> </st1:PersonName>sám.<st1:PersonName> </st1:PersonName>U<st1:PersonName> </st1:PersonName>"krmiče"<st1:PersonName> </st1:PersonName>-<st1:PersonName> </st1:PersonName>brigádník,<st1:PersonName> </st1:PersonName>tomu<st1:PersonName> </st1:PersonName>tak<st1:PersonName> </st1:PersonName>není<st1:PersonName> </st1:PersonName>-<st1:PersonName> </st1:PersonName>tedy<st1:PersonName> </st1:PersonName>tento<st1:PersonName> </st1:PersonName>lékařský<st1:PersonName> </st1:PersonName>posudek<st1:PersonName> </st1:PersonName>mít<st1:PersonName> </st1:PersonName>nemusí,<st1:PersonName> </st1:PersonName>pokud<st1:PersonName> </st1:PersonName>nedosáhl<st1:PersonName> </st1:PersonName>věku<st1:PersonName> </st1:PersonName>60-ti<st1:PersonName> </st1:PersonName>let.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Pak<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>tato<st1:PersonName> </st1:PersonName>povinnost<st1:PersonName> </st1:PersonName>týká<st1:PersonName> </st1:PersonName>i<st1:PersonName> </st1:PersonName>jeho.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Pro<st1:PersonName> </st1:PersonName>zaměstnavatele<st1:PersonName> </st1:PersonName>je<st1:PersonName> </st1:PersonName>pak<st1:PersonName> </st1:PersonName>důležité,<st1:PersonName> </st1:PersonName>že<st1:PersonName> </st1:PersonName>u<st1:PersonName> </st1:PersonName>traktoristy<st1:PersonName> </st1:PersonName>bude<st1:PersonName> </st1:PersonName>náklady<st1:PersonName> </st1:PersonName>na<st1:PersonName> </st1:PersonName>potřebná<st1:PersonName> </st1:PersonName>lékařská<st1:PersonName> </st1:PersonName>vyšetření,<st1:PersonName> </st1:PersonName>včetně<st1:PersonName> </st1:PersonName>vydání<st1:PersonName> </st1:PersonName>lékařského<st1:PersonName> </st1:PersonName>posudku&nbsp;hradit<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>to<st1:PersonName> </st1:PersonName>za<st1:PersonName> </st1:PersonName>"volné"<st1:PersonName> </st1:PersonName>ceny<st1:PersonName> </st1:PersonName>(nejedná<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>regulované<st1:PersonName> </st1:PersonName>ceny,<st1:PersonName> </st1:PersonName>ale<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>smluvní<st1:PersonName> </st1:PersonName>ceny).<st1:PersonName> </st1:PersonName>Rozsah<st1:PersonName> </st1:PersonName>vyšetření<st1:PersonName> </st1:PersonName>je<st1:PersonName> </st1:PersonName>určen<st1:PersonName> </st1:PersonName>v<st1:PersonName> </st1:PersonName>příloze<st1:PersonName> </st1:PersonName>č.<st1:PersonName> </st1:PersonName>3<st1:PersonName> </st1:PersonName>vyhlášky<st1:PersonName> </st1:PersonName>277/2004<st1:PersonName> </st1:PersonName>Sb.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Osoby<st1:PersonName> </st1:PersonName>podléhající<st1:PersonName> </st1:PersonName>pravidelným<st1:PersonName> </st1:PersonName>prohlídkám&nbsp;z<st1:PersonName> </st1:PersonName>důvodu<st1:PersonName> </st1:PersonName>řízení<st1:PersonName> </st1:PersonName>v<st1:PersonName> </st1:PersonName>pracovně-právním<st1:PersonName> </st1:PersonName>vztahu<st1:PersonName> </st1:PersonName>budou<st1:PersonName> </st1:PersonName>posuzovány<st1:PersonName> </st1:PersonName>podle<st1:PersonName> </st1:PersonName>skupiny<st1:PersonName> </st1:PersonName>2<st1:PersonName> </st1:PersonName>(druhé)<st1:PersonName> </st1:PersonName>této<st1:PersonName> </st1:PersonName>vyhlášky.<st1:PersonName> </st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">To</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">znamená,</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">že</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">obecné požadavky</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">na</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">jejich</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">zdravotní</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">způsobilost</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">budou</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">stejné</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">jako</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">u</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">řidičů</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">mezinárodní</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">kamionové</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">dopravy,</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">či</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">řidiče</SPAN></STRONG><st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></STRONG></st1:PersonName><STRONG><SPAN style="COLOR: red">autobusů</SPAN></STRONG><st1:PersonName> </st1:PersonName>-<st1:PersonName> </st1:PersonName>včetně<st1:PersonName> </st1:PersonName>kontraindikací.<st1:PersonName> </st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">Každé</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">omezení</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">a</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">podmínění</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">zdravotní</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">způsobilosti</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">pak</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">bude</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">posuzujícím</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">lékařem</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> stanoveno pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění a bude </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">povinně</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">nahlášeno</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">na</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">obec&nbsp;pověřenou</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">vedením</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">registru</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">řidičů</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">aby</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">bylo</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">vyznačeno</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">do</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">řidičského</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: blue">oprávnění</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName> </st1:PersonName>viz<st1:PersonName> </st1:PersonName>ustanovení<st1:PersonName> </st1:PersonName>§<st1:PersonName> </st1:PersonName>88<st1:PersonName> </st1:PersonName>zákona<st1:PersonName> </st1:PersonName>361/2000<st1:PersonName> </st1:PersonName>Sb.&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<EM>citace</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>:</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><U><EM>&nbsp;"(4)</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>Je-li</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>povinná</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>osoba</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>podle</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>výsledku</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>pravidelné</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>lékařské</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>prohlídky</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>zdravotně</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>způsobilá</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>s</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>podmínkou</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>nebo</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>zdravotně</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>nezpůsobilá,</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><STRONG><I>oznámí</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>posuzující</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>lékař</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>tuto</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>skutečnost</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>obecnímu</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>úřadu</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>obce</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>s</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>rozšířenou</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>působností</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>příslušnému</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>podle</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>místa</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>trvalého</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>pobytu</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>povinné</I></STRONG><st1:PersonName><STRONG><I> </I></STRONG></st1:PersonName><STRONG><I>osoby</I></STRONG><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName></U><EM>a</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>u</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>osob</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>uvedených</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>v</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>§</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>87</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>odst.</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>1,</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>které</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>jsou</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>v</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>pracovněprávním</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>vztahu,</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>i</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>zaměstnavateli</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>"</EM><st1:PersonName> </st1:PersonName>).<st1:PersonName> </st1:PersonName>Při<st1:PersonName> </st1:PersonName>stanovování<st1:PersonName> </st1:PersonName>těchto<st1:PersonName> </st1:PersonName>podmínek<st1:PersonName> </st1:PersonName>pro<st1:PersonName> </st1:PersonName>zdravotní<st1:PersonName> </st1:PersonName>způsobilost<st1:PersonName> </st1:PersonName>k<st1:PersonName> </st1:PersonName>řízení<st1:PersonName> </st1:PersonName>vozidel<st1:PersonName> </st1:PersonName>musí<st1:PersonName> </st1:PersonName>lékař<st1:PersonName> </st1:PersonName>použít<st1:PersonName> </st1:PersonName>formulace<st1:PersonName> </st1:PersonName>uvedené<st1:PersonName> </st1:PersonName>ve<st1:PersonName> </st1:PersonName>vyhlášce<st1:PersonName> </st1:PersonName>31/2001<st1:PersonName> </st1:PersonName>Sb.,<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>řidičských<st1:PersonName> </st1:PersonName>průkazech<st1:PersonName> </st1:PersonName>-<st1:PersonName> </st1:PersonName>viz<st1:PersonName> </st1:PersonName>§§<st1:PersonName> </st1:PersonName>11<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>11a<st1:PersonName> </st1:PersonName>této<st1:PersonName> </st1:PersonName>vyhlášky.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Důvodem<st1:PersonName> </st1:PersonName>je<st1:PersonName> </st1:PersonName>že<st1:PersonName> </st1:PersonName>má-li<st1:PersonName> </st1:PersonName>být<st1:PersonName> </st1:PersonName>podmínka<st1:PersonName> </st1:PersonName>či<st1:PersonName> </st1:PersonName>omezení<st1:PersonName> </st1:PersonName>vyznačeno&nbsp;do<st1:PersonName> </st1:PersonName>řidičského<st1:PersonName> </st1:PersonName>průkazu<st1:PersonName> </st1:PersonName>musí<st1:PersonName> </st1:PersonName>být<st1:PersonName> </st1:PersonName>vyznačeno<st1:PersonName> </st1:PersonName>harmonizačním<st1:PersonName> </st1:PersonName>kódem;<st1:PersonName> </st1:PersonName>proto<st1:PersonName> </st1:PersonName>musí<st1:PersonName> </st1:PersonName>být<st1:PersonName> </st1:PersonName>použita<st1:PersonName> </st1:PersonName>exaktní<st1:PersonName> </st1:PersonName>formulace<st1:PersonName> </st1:PersonName>stanovené<st1:PersonName> </st1:PersonName>pro<st1:PersonName> </st1:PersonName>jednotlivé<st1:PersonName> </st1:PersonName>kódy.</FONT></FONT></P> <P><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:wrapblock><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:line id=_x0000_s1026 style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-vertical: absolute" coordsize="21600,21600" to="450pt,8.05pt" from="0,8.05pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><v:stroke endarrow="block" startarrow="block"></v:stroke><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /><w:wrap type="topAndBottom"></w:wrap></FONT></FONT></v:line></o:wrapblock><BR style="mso-ignore: vglayout" clear=all></P> <P><FONT face="Times New Roman" size=3>Diskuze:</FONT></P> <P><FONT face="Times New Roman" size=3>1)<st1:PersonName> </st1:PersonName>Řeč<st1:PersonName> </st1:PersonName>je<st1:PersonName> </st1:PersonName>nadále<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>pravidelných<st1:PersonName> </st1:PersonName>prohlídkách<st1:PersonName> </st1:PersonName>podle<st1:PersonName> </st1:PersonName>§<st1:PersonName> </st1:PersonName>87<st1:PersonName> </st1:PersonName>(resp.<st1:PersonName> </st1:PersonName>pravidelných<st1:PersonName> </st1:PersonName>prohlídkách<st1:PersonName> </st1:PersonName>rozšířených<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>ustanovení<st1:PersonName> </st1:PersonName>§<st1:PersonName> </st1:PersonName>87a<st1:PersonName> </st1:PersonName>).&nbsp;Ale<st1:PersonName> </st1:PersonName>přitom<st1:PersonName> </st1:PersonName>je<st1:PersonName> </st1:PersonName>myšlena<st1:PersonName> </st1:PersonName>odpovědnost<st1:PersonName> </st1:PersonName>zaměstnavatele<st1:PersonName> </st1:PersonName>podle<st1:PersonName> </st1:PersonName>Zákoníku<st1:PersonName> </st1:PersonName>práce<st1:PersonName> </st1:PersonName>za<st1:PersonName> </st1:PersonName>zdravotní<st1:PersonName> </st1:PersonName>způsobilost<st1:PersonName> </st1:PersonName>k<st1:PersonName> </st1:PersonName>vykonávané<st1:PersonName> </st1:PersonName>práci,<st1:PersonName> </st1:PersonName>respektive<st1:PersonName> </st1:PersonName>za<st1:PersonName> </st1:PersonName>vhodnost<st1:PersonName> </st1:PersonName>přidělení<st1:PersonName> </st1:PersonName>práce<st1:PersonName> </st1:PersonName>zdravotnímu<st1:PersonName> </st1:PersonName>potenciálu<st1:PersonName> </st1:PersonName>zaměstnance<st1:PersonName> </st1:PersonName>(viz §<st1:PersonName> </st1:PersonName>103<st1:PersonName> </st1:PersonName>odst.<st1:PersonName> </st1:PersonName>(1) Zákoníku práce).<st1:PersonName> </st1:PersonName>Jedná<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>ve<st1:PersonName> </st1:PersonName>skutečnosti<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>dva<st1:PersonName> </st1:PersonName>rozdílní<st1:PersonName> </st1:PersonName>problémy,<st1:PersonName> </st1:PersonName>které<st1:PersonName> </st1:PersonName>mají<st1:PersonName> </st1:PersonName>rozdílné<st1:PersonName> </st1:PersonName>řešení<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>také<st1:PersonName> rozdílný </st1:PersonName>pracovně-právní<st1:PersonName> </st1:PersonName>dopad.</FONT></P> <P><FONT face="Times New Roman" size=3>2)<st1:PersonName> </st1:PersonName>přesná<st1:PersonName> </st1:PersonName>citace<st1:PersonName> </st1:PersonName>diskutované<st1:PersonName> </st1:PersonName>úpravy<st1:PersonName> </st1:PersonName>zni<st1:PersonName> </st1:PersonName>:<st1:PersonName> </st1:PersonName><EM><U>b)</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>řidič,</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>který</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>řídí</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>motorové</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>vozidlo</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>v</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>pracovněprávním</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>vztahu</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>a</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>u</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>něhož</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>je</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>řízení</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>motorového</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>vozidla</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>druhem</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>práce</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>sjednaným</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>v</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>pracovní</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>smlouvě,</U></EM>&nbsp;Znamená<st1:PersonName> </st1:PersonName>to,<st1:PersonName> </st1:PersonName>že<st1:PersonName> </st1:PersonName>z<st1:PersonName> </st1:PersonName>textu<st1:PersonName> </st1:PersonName>pracovní<st1:PersonName> </st1:PersonName>smlouvy<st1:PersonName> </st1:PersonName>musí<st1:PersonName> </st1:PersonName>jednoznačně<st1:PersonName> </st1:PersonName>vyplývat<st1:PersonName> </st1:PersonName>že<st1:PersonName> </st1:PersonName>splnění<st1:PersonName> </st1:PersonName>pracovních<st1:PersonName> </st1:PersonName>povinností<st1:PersonName> </st1:PersonName>vyžaduje<st1:PersonName> </st1:PersonName>řízení<st1:PersonName> </st1:PersonName>vozidla<st1:PersonName> </st1:PersonName>(pokud<st1:PersonName> </st1:PersonName>je<st1:PersonName> </st1:PersonName>práce<st1:PersonName> </st1:PersonName>nazvaná<st1:PersonName> </st1:PersonName>"řidič",<st1:PersonName> </st1:PersonName>tak<st1:PersonName> </st1:PersonName>není<st1:PersonName> </st1:PersonName>co<st1:PersonName> </st1:PersonName>řešit.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Může<st1:PersonName> </st1:PersonName>ale<st1:PersonName> </st1:PersonName>být<st1:PersonName> </st1:PersonName>například<st1:PersonName> </st1:PersonName>"krmič-traktorista",<st1:PersonName> </st1:PersonName>nebo<st1:PersonName> </st1:PersonName>"traktorista-krmič"-<st1:PersonName> </st1:PersonName>&nbsp;pak<st1:PersonName> </st1:PersonName>je<st1:PersonName> </st1:PersonName>to<st1:PersonName> </st1:PersonName>nejasné.<st1:PersonName>&nbsp;V</st1:PersonName><st1:PersonName> </st1:PersonName>případě,<st1:PersonName> </st1:PersonName>že<st1:PersonName> </st1:PersonName>sjednaná<st1:PersonName> </st1:PersonName>práce<st1:PersonName> </st1:PersonName>bude<st1:PersonName> </st1:PersonName>nazvána<st1:PersonName> </st1:PersonName>jenom<st1:PersonName> </st1:PersonName>"krmič"<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> i když </st1:PersonName>současně<st1:PersonName> </st1:PersonName>bude<st1:PersonName> </st1:PersonName>existovat<st1:PersonName> </st1:PersonName>dohoda<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>řízené<st1:PersonName> </st1:PersonName>svěřeného<st1:PersonName> </st1:PersonName>vozidla<st1:PersonName> </st1:PersonName>k<st1:PersonName> </st1:PersonName>plnění<st1:PersonName> </st1:PersonName>pracovních<st1:PersonName> </st1:PersonName>povinností,<st1:PersonName> </st1:PersonName>tak<st1:PersonName> </st1:PersonName>je<st1:PersonName> </st1:PersonName>to<st1:PersonName> zase zcela&nbsp;</st1:PersonName>jasné.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Pozn.<st1:PersonName> "</st1:PersonName>traktorista"<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>"řidič<st1:PersonName> </st1:PersonName>traktoru"<st1:PersonName> </st1:PersonName>budeme<st1:PersonName> </st1:PersonName>nadále<st1:PersonName> </st1:PersonName>chápat<st1:PersonName> </st1:PersonName>jako<st1:PersonName> </st1:PersonName>řidiče<st1:PersonName> </st1:PersonName>s<st1:PersonName> </st1:PersonName>oprávněním<st1:PersonName> </st1:PersonName>pro<st1:PersonName> </st1:PersonName>skupinu<st1:PersonName> </st1:PersonName>"T"<st1:PersonName> </st1:PersonName>ve<st1:PersonName> </st1:PersonName>smyslu<st1:PersonName> </st1:PersonName>§<st1:PersonName> </st1:PersonName>81<st1:PersonName> </st1:PersonName>Silničního<st1:PersonName> </st1:PersonName>zákona.</FONT></P> <P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>3)<st1:PersonName> </st1:PersonName>Podrobit<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>pravidelným<st1:PersonName> </st1:PersonName>prohlídkám<st1:PersonName> </st1:PersonName>podle<st1:PersonName> </st1:PersonName>silničního<st1:PersonName> </st1:PersonName>zákona<st1:PersonName> </st1:PersonName>je<st1:PersonName> </st1:PersonName>povinnost<st1:PersonName> </st1:PersonName>uložená<st1:PersonName> </st1:PersonName>řidiči<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>nikoliv<st1:PersonName> </st1:PersonName>zaměstnavateli.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Tedy<st1:PersonName> </st1:PersonName>řidič<st1:PersonName> </st1:PersonName>si<st1:PersonName> </st1:PersonName>hlídá<st1:PersonName> </st1:PersonName>lhůty,<st1:PersonName> </st1:PersonName>řidič<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>objednává<st1:PersonName> </st1:PersonName>k<st1:PersonName> </st1:PersonName>vyšetření<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>řidič<st1:PersonName> </st1:PersonName>získává<st1:PersonName> </st1:PersonName>posudkový<st1:PersonName> </st1:PersonName>závěr<st1:PersonName> </st1:PersonName></FONT><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">(který</SPAN></I><st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN></I></st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">mimochodem</SPAN></I><st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN></I></st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">ani</SPAN></I><st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN></I></st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">nemusí</SPAN></I><st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN></I></st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">mít</SPAN></I><st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN></I></st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">ani</SPAN></I><st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN></I></st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">u</SPAN></I><st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN></I></st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">sebe</SPAN></I><st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN></I></st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">ve</SPAN></I><st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN></I></st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">vozidle,</SPAN></I><st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN></I></st1:PersonName><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">pokud</SPAN></I><st1:PersonName><I style="mso-bidi-font

Re: Vše je trochu jinak ....II

13.03.2008 - 12:12 surovec
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>4)<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName> </st1:PersonName>Protože<st1:PersonName> </st1:PersonName>dotaz<st1:PersonName> </st1:PersonName>je<st1:PersonName> </st1:PersonName>směřován<st1:PersonName> </st1:PersonName>na<st1:PersonName> </st1:PersonName>problematiku<st1:PersonName> </st1:PersonName>odpovědnosti<st1:PersonName> </st1:PersonName>zaměstnavatele,<st1:PersonName> </st1:PersonName>vyplývající<st1:PersonName> </st1:PersonName>ze<st1:PersonName> </st1:PersonName>zákoníku<st1:PersonName> </st1:PersonName>práce,<st1:PersonName> </st1:PersonName>lze<st1:PersonName> </st1:PersonName>pouze<st1:PersonName> </st1:PersonName>odkázat<st1:PersonName> </st1:PersonName>na<st1:PersonName> </st1:PersonName>již<st1:PersonName> </st1:PersonName>klasickou<st1:PersonName> </st1:PersonName>Směrnici<st1:PersonName> </st1:PersonName>MZdČSR<st1:PersonName> </st1:PersonName>č.<st1:PersonName> </st1:PersonName>49/1967<st1:PersonName> </st1:PersonName>Věst<st1:PersonName> </st1:PersonName>MZdČSR)<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>to<st1:PersonName> </st1:PersonName>buď<st1:PersonName> </st1:PersonName>na<st1:PersonName> </st1:PersonName>ustanovení<st1:PersonName> </st1:PersonName>§<st1:PersonName> </st1:PersonName>15<st1:PersonName> </st1:PersonName>(do<st1:PersonName> </st1:PersonName>50-ti<st1:PersonName> </st1:PersonName>let<st1:PersonName> </st1:PersonName>1<st1:PersonName> </st1:PersonName>x<st1:PersonName> </st1:PersonName>5<st1:PersonName> </st1:PersonName>let,<st1:PersonName> </st1:PersonName>nad<st1:PersonName> </st1:PersonName>50<st1:PersonName> </st1:PersonName>let<st1:PersonName> </st1:PersonName>1<st1:PersonName> </st1:PersonName>x<st1:PersonName> </st1:PersonName>3<st1:PersonName> </st1:PersonName>roky)<st1:PersonName> </st1:PersonName>-<st1:PersonName> </st1:PersonName>to<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>týká<st1:PersonName> </st1:PersonName>prakticky<st1:PersonName> </st1:PersonName>všech<st1:PersonName> </st1:PersonName>zaměstnanců,<st1:PersonName> </st1:PersonName>pokud<st1:PersonName> </st1:PersonName>jim<st1:PersonName> </st1:PersonName>není<st1:PersonName> </st1:PersonName>přiřazeno<st1:PersonName> </st1:PersonName>jiné<st1:PersonName> </st1:PersonName>ustanovení.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Je<st1:PersonName> </st1:PersonName>ale<st1:PersonName> </st1:PersonName>možné<st1:PersonName> </st1:PersonName>diskutovat<st1:PersonName> </st1:PersonName>postup<st1:PersonName> </st1:PersonName>podle<st1:PersonName> </st1:PersonName>ustanovené&nbsp;§<st1:PersonName> </st1:PersonName>13<st1:PersonName> </st1:PersonName>(<EM>citace</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName>:&nbsp;<EM><U>"(1)</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>Preventivní</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>prohlídky</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>řidičů</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>z</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>povolání,</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>pracovníků</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>železnice</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>a</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>zaměstnanců</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>vlečkařů</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>a</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>vlakových</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>pošt</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>a</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>letců</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>z</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>povolání</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>se</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>řídí</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>zvláštními</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>předpisy"</U></EM>).<st1:PersonName> </st1:PersonName>Zde<st1:PersonName> </st1:PersonName>ale&nbsp;narazíme<st1:PersonName> </st1:PersonName>na<st1:PersonName> </st1:PersonName>problém.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Zákon<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>drahách<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>Zákon<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>civilním<st1:PersonName> </st1:PersonName>letectví<st1:PersonName> </st1:PersonName>mají<st1:PersonName> </st1:PersonName>vlastní<st1:PersonName> </st1:PersonName>prováděcí<st1:PersonName> </st1:PersonName>předpisy<st1:PersonName> </st1:PersonName><st1:PersonName><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></st1:PersonName>přesně<st1:PersonName> </st1:PersonName>upravující<st1:PersonName> </st1:PersonName>zdravotní<st1:PersonName> </st1:PersonName>způsobilosti<st1:PersonName> </st1:PersonName>k<st1:PersonName> </st1:PersonName>výkonu<st1:PersonName> </st1:PersonName>těchto<st1:PersonName> </st1:PersonName>specifických<st1:PersonName> </st1:PersonName>prací.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Pro<st1:PersonName> </st1:PersonName>Silniční<st1:PersonName> </st1:PersonName>zákon<st1:PersonName> </st1:PersonName>tomu<st1:PersonName> </st1:PersonName>tak<st1:PersonName> </st1:PersonName>není,<st1:PersonName> </st1:PersonName>protože<st1:PersonName> </st1:PersonName>silniční<st1:PersonName> </st1:PersonName>zákon<st1:PersonName> </st1:PersonName>neupravuje<st1:PersonName> </st1:PersonName>podmínky<st1:PersonName> </st1:PersonName>pro<st1:PersonName> </st1:PersonName>pracovně-právní<st1:PersonName> </st1:PersonName>vztahy.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Existující<st1:PersonName> </st1:PersonName>vyhláška<st1:PersonName> </st1:PersonName>277/2004<st1:PersonName> </st1:PersonName>Sb.<st1:PersonName> </st1:PersonName>v<st1:PersonName> </st1:PersonName>platném<st1:PersonName> </st1:PersonName>znění<st1:PersonName> </st1:PersonName>totiž<st1:PersonName> </st1:PersonName>řeší<st1:PersonName> </st1:PersonName>pouze<st1:PersonName> </st1:PersonName>zdravotní<st1:PersonName> </st1:PersonName>způsobilost<st1:PersonName> </st1:PersonName>jakou<st1:PersonName> </st1:PersonName>součást<st1:PersonName> </st1:PersonName>celkové<st1:PersonName> </st1:PersonName>způsobilosti<st1:PersonName> </st1:PersonName>(<st1:PersonName> </st1:PersonName>tedy<st1:PersonName> </st1:PersonName>i&nbsp;<st1:PersonName> </st1:PersonName>odborné)<st1:PersonName> </st1:PersonName>k<st1:PersonName> </st1:PersonName>řízení;<st1:PersonName> </st1:PersonName>Mluví<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>tady<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>specifické<st1:PersonName> </st1:PersonName>činnosti<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>nikoliv<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>způsobilosti<st1:PersonName> </st1:PersonName>k<st1:PersonName> </st1:PersonName>výkonu<st1:PersonName> </st1:PersonName>konkrétní<st1:PersonName> </st1:PersonName>práce<st1:PersonName> </st1:PersonName>u<st1:PersonName> </st1:PersonName>konkrétního<st1:PersonName> </st1:PersonName>zaměstnavatele.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Proto<st1:PersonName> </st1:PersonName>také<st1:PersonName> </st1:PersonName>zákon<st1:PersonName> </st1:PersonName>361/2000<st1:PersonName> </st1:PersonName>Sb.,<st1:PersonName> </st1:PersonName>není<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>ani<st1:PersonName> </st1:PersonName>nemůže<st1:PersonName> </st1:PersonName>být,<st1:PersonName> </st1:PersonName>právním<st1:PersonName> </st1:PersonName>předpisem<st1:PersonName> </st1:PersonName>upravujícím<st1:PersonName> </st1:PersonName>zaměstnanost<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>nelze<st1:PersonName> </st1:PersonName>z<st1:PersonName> </st1:PersonName>něho<st1:PersonName> </st1:PersonName>dovozovat<st1:PersonName> </st1:PersonName>splnění<st1:PersonName> </st1:PersonName>povinností<st1:PersonName> </st1:PersonName>uložených<st1:PersonName> </st1:PersonName>jiným<st1:PersonName> </st1:PersonName>zákonem<st1:PersonName> </st1:PersonName>-<st1:PersonName> </st1:PersonName>konkrétně<st1:PersonName> </st1:PersonName>§<st1:PersonName> </st1:PersonName>103<st1:PersonName> </st1:PersonName>zákona<st1:PersonName> </st1:PersonName>262/2006.</FONT></P> <P><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">5)<st1:PersonName> </st1:PersonName>Lékařský<st1:PersonName> </st1:PersonName>posudek<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>zdravotní<st1:PersonName> </st1:PersonName>způsobilosti<st1:PersonName> </st1:PersonName>k<st1:PersonName> </st1:PersonName>řízení<st1:PersonName> </st1:PersonName>vozidla<st1:PersonName> </st1:PersonName>platí<st1:PersonName> </st1:PersonName>pouze<st1:PersonName> </st1:PersonName>ve<st1:PersonName> </st1:PersonName>spojení<st1:PersonName> </st1:PersonName>s<st1:PersonName> </st1:PersonName>příslušným<st1:PersonName> </st1:PersonName>řidičským<st1:PersonName> </st1:PersonName>průkazem.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Vlastníkem<st1:PersonName> </st1:PersonName>tohoto<st1:PersonName> </st1:PersonName>lékařského<st1:PersonName> </st1:PersonName>posudkového&nbsp;závěru<st1:PersonName> </st1:PersonName>bude<st1:PersonName> </st1:PersonName>pouze<st1:PersonName> </st1:PersonName>fyzická<st1:PersonName> </st1:PersonName>osoba<st1:PersonName> </st1:PersonName>=<st1:PersonName> </st1:PersonName>řidič,<st1:PersonName> </st1:PersonName>nikoliv<st1:PersonName> </st1:PersonName>zaměstnavatel.<st1:PersonName> </st1:PersonName></FONT></FONT></P> <P><FONT face="Times New Roman" size=3>--------------------------------------------------------------------------------------------------</FONT></P> <P><FONT face="Times New Roman" size=3>Můj<st1:PersonName> </st1:PersonName>závěr<st1:PersonName> </st1:PersonName>tedy<st1:PersonName> </st1:PersonName>je,<st1:PersonName> </st1:PersonName>že<st1:PersonName> </st1:PersonName>splnění<st1:PersonName> </st1:PersonName>povinnosti<st1:PersonName> </st1:PersonName>uložených<st1:PersonName> </st1:PersonName>pravidelných<st1:PersonName> </st1:PersonName>prohlídek<st1:PersonName> </st1:PersonName>podle<st1:PersonName> </st1:PersonName>zákona<st1:PersonName> </st1:PersonName>361/2000<st1:PersonName> </st1:PersonName>Sb.,<st1:PersonName> </st1:PersonName>je<st1:PersonName> </st1:PersonName>povinností<st1:PersonName> </st1:PersonName>uloženou<st1:PersonName> </st1:PersonName>fyzické<st1:PersonName> </st1:PersonName>osobě<st1:PersonName> </st1:PersonName>-<st1:PersonName> </st1:PersonName>tedy<st1:PersonName> </st1:PersonName>zaměstnanci,<st1:PersonName> </st1:PersonName>který<st1:PersonName> </st1:PersonName>si<st1:PersonName> </st1:PersonName>svobodně<st1:PersonName> </st1:PersonName>volí<st1:PersonName> </st1:PersonName>SVÉHO<st1:PersonName> </st1:PersonName>posuzujícího<st1:PersonName> </st1:PersonName>lékaře.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Splnění<st1:PersonName> </st1:PersonName>povinnosti<st1:PersonName> </st1:PersonName>podle<st1:PersonName> </st1:PersonName>zákona<st1:PersonName> </st1:PersonName>262/2006<st1:PersonName> </st1:PersonName>v<st1:PersonName> </st1:PersonName>rozsahu<st1:PersonName> </st1:PersonName>ustanovení<st1:PersonName> </st1:PersonName>§<st1:PersonName> </st1:PersonName>103<st1:PersonName> </st1:PersonName>je<st1:PersonName> </st1:PersonName>povinností<st1:PersonName> </st1:PersonName>uloženo<st1:PersonName> </st1:PersonName>zaměstnavateli.<st1:PersonName> </st1:PersonName>Zaměstnanec<st1:PersonName> </st1:PersonName>potom<st1:PersonName> </st1:PersonName>má<st1:PersonName> </st1:PersonName>potom<st1:PersonName> </st1:PersonName>povinnost<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>podřídit<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>(závodní<st1:PersonName> </st1:PersonName>preventivní<st1:PersonName> </st1:PersonName>péče).<st1:PersonName> </st1:PersonName>V<st1:PersonName> </st1:PersonName>tomto<st1:PersonName> </st1:PersonName>případě<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>ale<st1:PersonName> </st1:PersonName>bavíme<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>vstupních,<st1:PersonName> </st1:PersonName>periodických<st1:PersonName> </st1:PersonName>výstupních<st1:PersonName> </st1:PersonName>mimořádných<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>občanských<st1:PersonName> </st1:PersonName>lékařských<st1:PersonName> </st1:PersonName>prohlídkách<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>nikoliv<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>pravidelných<st1:PersonName> </st1:PersonName>prohlídkách.</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></P> <P><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></P> <P><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></P> <P><FONT face="Times New Roman" size=3>Zdravím<st1:PersonName> </st1:PersonName>a<st1:PersonName> </st1:PersonName>přeji<st1:PersonName> </st1:PersonName>hezký<st1:PersonName> </st1:PersonName>den</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3>Surovec</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>Post<st1:PersonName> </st1:PersonName>scriptum</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>Odesílat</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>řidiče</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>na</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>pravidelnou</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>prohlídku</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>podle</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>ustanovení</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>§§</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>87</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>a</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>87a</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>Silničního</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>zákona</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>není</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>oprávněna</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>ani</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>Policie</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>ČR!</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>Dokonce</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>ani</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>žádný</STRONG><st1:PersonName><STRONG> </STRONG></st1:PersonName><STRONG>lékař&nbsp;!!!</STRONG><st1:PersonName> </st1:PersonName>Žadatelem<st1:PersonName> </st1:PersonName>je<st1:PersonName> </st1:PersonName>VŽDY<st1:PersonName> </st1:PersonName>fyzická<st1:PersonName> </st1:PersonName>osoba<st1:PersonName> </st1:PersonName>=<st1:PersonName> </st1:PersonName>řidič&nbsp;(<EM>citace</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM>:</EM><st1:PersonName><EM> </EM></st1:PersonName><EM><U>"§</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>85</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>&nbsp;(1)</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>Posouzení</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>zdravotní</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>způsobilosti</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>provádí</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>posuzující</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>lékař</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>na</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>žádost</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>žadatele</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>o</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>řidičské</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>oprávnění</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>nebo</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>držitele</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>řidičského</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>oprávnění.</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>Náklady</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>na</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>posouzení</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>zdravotní</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>způsobilosti</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>hradí</U></EM><st1:PersonName><EM><U> </U></EM></st1:PersonName><EM><U>žadatel."</U></EM><st1:PersonName> </st1:PersonName>).<st1:PersonName> </st1:PersonName>Pokud<st1:PersonName> </st1:PersonName>by<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>jednalo<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>přezkoumání<st1:PersonName> </st1:PersonName>zdravotní<st1:PersonName> </st1:PersonName>způsobilosti<st1:PersonName> </st1:PersonName>k<st1:PersonName> </st1:PersonName>řízení<st1:PersonName> </st1:PersonName>vozidel<st1:PersonName> </st1:PersonName>-<st1:PersonName> </st1:PersonName>tak<st1:PersonName> </st1:PersonName>je<st1:PersonName> </st1:PersonName>k<st1:PersonName> </st1:PersonName>tomu<st1:PersonName> </st1:PersonName>oprávněn<st1:PersonName> </st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: red">jenom</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: red">a</SPAN></U></STRONG><st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: red"> </SPAN></U></STRONG></st1:PersonName><STRONG><U><SPAN style="COLOR: red">pouze</SPAN></U></STRONG>&nbsp;"registr<st1:PersonName> </st1:PersonName>řidičů".<st1:PersonName> </st1:PersonName>Ten<st1:PersonName> </st1:PersonName>pak<st1:PersonName> </st1:PersonName>musí<st1:PersonName> </st1:PersonName>ustanovit<st1:PersonName> </st1:PersonName>posuzujícího<st1:PersonName> </st1:PersonName>lékaře<st1:PersonName> </st1:PersonName>taxativně<st1:PersonName> </st1:PersonName>-<st1:PersonName> </st1:PersonName>viz<st1:PersonName> </st1:PersonName>§<st1:PersonName> </st1:PersonName>96<st1:PersonName> </st1:PersonName>Silničního<st1:PersonName> </st1:PersonName>zákona.<st1:PersonName> </st1:PersonName>A&nbsp;řidič<st1:PersonName> </st1:PersonName>pak<st1:PersonName> </st1:PersonName>má<st1:PersonName> </st1:PersonName>povinnost<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>tomuto<st1:PersonName> </st1:PersonName>rozhodnutí<st1:PersonName> </st1:PersonName>podrobit.&nbsp;Jedná<st1:PersonName> </st1:PersonName>se<st1:PersonName> </st1:PersonName>totiž<st1:PersonName> </st1:PersonName>o<st1:PersonName> </st1:PersonName>rozhodnutí<st1:PersonName> </st1:PersonName>podle<st1:PersonName> </st1:PersonName>Správního<st1:PersonName> </st1:PersonName>řádu.</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail