Lékařské prohlídky řidičů

Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví - otázky a odpovědi č. 2/2014.

Jak skloubit lékařské vstupní a preventivní prohlídky u řidičů? Podle z. č. 361/2000 Sb. mají řidiči termín prohlídek 1 x za dva roky a nad 50 let věku 1 x za rok. Dále mohou být termíny podle z. č. 373/2011 Sb. a prováděcí vyhl. č. 79/2013 Sb., kde jsou termíny stanoveny podle kategorizace práce. V tom případě by museli řidiči mít i dva formuláře. Prosím o vysvětlení, jak tyto prohlídky skloubit a správně provádět.

Termíny pracovnělékařských prohlídek stanovené vyhl. č. 79/2013 Sb. nejsou stanoveny "pouze" podle kategorizace práce (viz příloha č. 2, část I Rizikové faktory pracovních podmínek), ale také podle "jiných" rizik, vyplývajících z pracovních činností zaměstnanců (viz příloha 2, část II. Rizika ohrožení zdraví).

Pracovnělékařské prohlídky řidičů podle z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a podle vyhl. č.79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, nelze skloubit, protože se týkají výkonů různých činností a pro tyto činnosti jsou stanoveny různé termíny pracovnělékařských prohlídek.

Pracovnělékařská prohlídka podle z. č. 361/2000 Sb. se týká:

- řidiče vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (např. vozidel zdravotní záchranné služby, policie, hasičského záchranného sboru, některých dopravních podniků, pohotovostních služeb plynových zařízení),

- řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě (tzv. řidič z povolání - řidičské oprávnění všech skupin!),

- řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatně výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu (živnostenského zákona),

- držitele řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D nebo D + E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel (řidiči vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti, včetně soupravy = tažné vozidlo + tažené vozidlo, řidiči autobusů),

- držitele osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu (učitel autoškoly).

Pro tuto pracovnělékařskou prohlídku platí vzor posudku stanovený přílohou 2 prováděcí vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a dále by žádost zaměstnavatele měla být doplněna "Prohlášením posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti" podle přílohy 1 výše uvedené vyhlášky.

Pracovnělékařská prohlídka podle vyhl. č. 79/2013 Sb., přílohy 2, části II. Rizika ohrožení zdraví, odst. 5 "Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby", se týká ostatních řidičů zaměstnavatele, kteří řídí např. vozidla do 3,5 t (nebo motocykly všech druhů a tříkolky) a u kterých není řízení vozidel hlavní pracovní činností.

Pro tuto pracovnělékařskou prohlídku musí posudek obsahovat náležitosti podle § 17 vyhl. č. 79/2013 Sb. a přílohy 1, části 9 vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

V obou případech musí zaměstnavatel zpracovat "žádost" k provedení pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb podle § 15 vyhl. č. 79/2013 Sb. V žádosti uvede důvod pracovnělékařské prohlídky.

Komentáře

zdravotní prohlídka

17.12.2017 - 13:59 Zdeněk Konvalinka
Dobrý den. Jsem narozený 1.12.1949. Dosud pracuji jako řidič profesionál. Lékařskou prohlídku absolvuji každý rok okolo 12.4. Doklad o zdravotní způsobilosti vozím i v soukromém autě. Jak je to když mě bude policie kontrolovat v soukromém autě? Budu to mít v pořádku nebo je to špatně když jsem neabsolvoval zdravotní prohlídku 6 měsíců před dovršením 68 let? Zdeněk Konvalinka tel. 777288470 512 46 Harrachov č.p. 410

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail