Legionella a legionářská nemoc

Recenze na knihu : Legionella a legionářská nemoc : přehled politik

Obsahem zprávy agentury EU- OSHA je regulační rámec týkající se bakterie Legionella a legionářské nemoci v Evropské unii, členských státech EU a v zemích mimo EU, spolu s dalšími normativními dokumenty, které se týkají uplatňování těchto právních předpisů v praxi. Zpráva také shrnuje politiku mezinárodních organizací, jako je SZO nebo ISO, a normalizační orgánů, jako je CEN. Téměř všechny evropské země přijaly opatření v oblasti veřejného zdraví proti bakterii Legionella na vnitrostátní úrovni a v několika z nich jsou tato opatření zohledněna v právních předpisech týkajících se BOZP jako samostatné téma. Ve většině zemí EU se na riziko nákazy bakterií Legionella vztahují zákony, vyhlášky a další předpisy, vycházející ze směrnice 2000/54/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologických činitelům při práci.

Legionella and legionnaires´ disease : a policy overview. Luxembourg : European Agency for Safety and Health at Work, 2011. 98 s. ISBN 978-92-9191-488-3

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail