Lednové číslo časopisu JOSRA

Na konci ledna vyšlo nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Je dostupné online na adrese http://www.bozpinfo.cz/casopis-josra.

Lednové číslo tvoří jeden recenzovaný příspěvek a série nerecenzovaných článků věnovaných dokumentaci v oblasti prevence závažných havárií, které přináší postřehy z praxe a které zabývají se problémy, se kterými se posuzovatelé bezpečnostní dokumentace nejvíce potýkají.

Článek Role HR marketingu se zřetelem k podpoře bezpečného chování na pracovišti uvádí do problematiky a pojednává o základních aspektech vztahu bezpečného chování na pracovišti a marketingu lidských zdrojů. Nejprve v základních obrysech vymezuje, co je HR marketing (respektive personální marketing), následně vymezuje pojem "bezpečné chování" a rozebírá jeden z důležitých předpokladů bezpečného chování, jímž je vzdělávání pracovníků v oblasti BOZP.

Série k prevenci závažných havárií (dále jen PZH) otevírá článek, který se věnuje úloze zpracovatele posudku v systému prevence závažných havárií. ČR přijala v říjnu 2015 nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (dále jen PZH), který je implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU z července 2012, tzv. směrnice SEVESO III. Přesto, že nový zákon neznamenal koncepčně zcela novou právní úpravu, změny se dotkly řady ustanovení a přinesly provozovatelům objektů s nebezpečnými látkami nebo směsmi nové povinnosti. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., resp. jeho Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií bylo pověřeno zpracováním posudků bezpečnostních dokumentací dle zákona o PZH a příspěvek se věnuje získaným zkušenostem s plněním zákonných povinností provozovatelů, které zpracovatel posudku získal během prvního období platnosti zákona.

Na tento příspěvek navazuje 1 díl. seriálu, který se bude věnovat zkušenostem s posuzováním bezpečnostní dokumentace a poskytne vhled do praxe. Informace v tomto díle vycházejí z prvních zkušeností s posuzováním systémových částí bezpečnostních dokumentů. Jedná se o  části „Zásady, cíle a politika prevence závažných havárií“ a „Popis systému řízení bezpečnosti“. Jsou zde shrnuty dosavadní poznatky a upozornění na nejčastější chyby systémových částí bezpečnostních dokumentů.

Další příspěvek podává informace o software pro zařazení podniku do skupiny A nebo B dle zákona o prevenci závažných havárií. Článek popisuje klíčové funkce software a technologické aspekty jeho vývoje. Software vznikl v rámci projektu TB050MZP016 (program TAČR Beta) s názvem „Vývoj metody a softwarového nástroje pro zařazení objektu do skupiny A a/nebo B dle zákona o prevenci závažných havárií“.

Další článek v nerecenzované části je věnovaný ergonomickému tématu, a to vybraným ergonomickým aspektům kancelářských prostor – úložným prostorám. Mezi ergonomické aspekty hodnocení kancelářských prostor patří i hodnocení úložných prostor. Vedle samotné pracovní plochy pracovníka tvoří významnou součást pracovního prostoru i samotného pracovního místa. Dimenzování kapacity, volba vhodného zařízení je základem pro kvalitní práci, protože tvoří součást psychické pohody pracovníka.

Poslední článek pak shrnuje průběh 29. ročníku mezinárodní vědecké konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2016“, která se konala koncem loňského roku na Slovensku. Jedná se o prestižní akci, která se koná každoročně a jejímž cílem je představit nové trendy, postupy a zkušenosti dobré praxe v rámci evropské kampaně Zdravé pracoviště pro všechny věkové kategorie.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

Nerecenzované články:

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail