Kvalita pracovního života

Recenze na knihu: Vybrané statě o kvalitě pracovního života

Publikace vyšla jako jeden z výstupů projektu „Vliv změn světa práce na kvalitu života“, se věnuje vybraným problémům člověka a jeho práce. Přináší řadu poznatků jak ekonomicky aktivní populace ČR vnímá svoje současné zaměstnání. Zabývá se manažerskými způsoby řízení lidských zdrojů, vývojem pracovněprávních vztahů, společenskou odpovědností podniků, kulturou bezpečnosti, novými riziky a úrovní zabezpečení BOZP na pracovištích. Projektu „Vliv změn světa práce na kvalitu života“, který byl řešen v letech 2005 -2008 v rámci programu MPSV „Moderní společnost a její proměny“. Hlavním řešitelem je tým z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Spoluřešitelem je tým ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a tým z Vysoké školy ekonomické. Na projektu dále úzce spolupracují zejména odborníci z CŽP UK a z CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. Účast a spolupráce těchto institucí umožňuje zajistit široký interdisciplinární a komplexní přístup k řešení dané problematiky zahrnující vedle hledisek bezpečnosti a ochrany zdraví i sociální, ekonomické, environmentální a další aspekty.

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana...[et al.]. Vybrané statě o kvalitě pracovního života. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. 113 s. ISBN 978-80-86973-43-2.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail