Kvalifikace učitele plavání a lyžování

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Mgr. Marie Fridrichová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Obracím se na vás se dvěma dotazy z oblasti školství. 1) Může výuku plavání na 2. stupni základní školy (ZŠ) v rámci hodin tělesné výchovy (TV) vést učitel, který nemá aprobaci tělesná výchova? 2) Jaká kvalifikace je nutná k tomu, aby učitel mohl vést družstvo v rámci lyžařského kurzu na 2. stupni ZŠ?

V zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví kvalifikaci učitele 2. st. ZŠ, není kvalifikace učitele plavání ani učitele lyžování výslovně stanovena. Podle doslovného znění tohoto zákona může absolvent magisterského programu Učitelství pro 2. st. ZŠ, popř. Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ, vyučovat na 2. st. ZŠ všechny předměty, tedy také plavání nebo lyžování. Ředitel školy je však podle školského zákona odpovědný za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání, výukou plavání i výukou dalších aktivit zařazených pod předmět tělesná výchova proto obvykle pověří absolventa magisterského programu Učitelství TV.

Učitelé, kteří neabsolvovali magisterský program zaměřený na výuku TV, mohou absolvovat kurz Instruktor plavání, akreditovaný MŠMT v oblasti sportu. Zkoušku, na základě které získají osvědčení o profesní kvalifikaci instruktora plávání, je však možné vykonat jen před autorizovanou osobou; pouhý doklad o absolvování kurzu nestačí. Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách NSK: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-870-Instruktor_plavani.

Dřívější osvědčení instruktor plavání, cvičitel plavání 2. třídy nebo trenér plavání 2. třídy získané v akreditovaném zařízení MŠMT do 31. 7. 2013 jsou nadále platná. Pro instruktory lyžování nebyl dosud standard v systému Národní soustavy kvalifikací stanoven, k prokázání znalostí postačuje zkouška vykonaná na závěr kurzu Instruktor lyžování.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail