Kvalifikace osoby provádějící opravy a údržbu elektroinstalace objektů

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Do samostatného provozu čistírny odpadních vod hodláme přijmout nového zaměstnance, který bude provádět opravy a údržbu elektroinstalace objektů, strojních zařízení a technologických celků. Tento zaměstnanec by měl mít takové vzdělání a oprávnění, která plně zastřeší celou činnost, protože žádný jiný nadřízený zaměstnanec podobné zaměření nemá. Prosím o sdělení, jaké vzdělání, zkoušky a oprávnění by měl takový zaměstnanec mít. Přičemž revize jsme schopni zabezpečit externím revizním technikem - OSVČ.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, určuje kvalifikace pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení, prací na nich, výrobou, projektováním, řízením činnosti atd.

Za elektrické zařízení pro účely této vyhlášky se považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Pracovník údržby čistírny odpadních vod, který má udržovat elektroinstalace, se zcela určitě s takovým elektrickým zařízením setká. Měl by tedy mít v prvé řadě elektrotechnické vzdělání a oprávnění dle jmenované vyhlášky (§ 6 až § 8) a to obojí dle složitosti zařízení a požadovaných úkonů.

Pracovník s elektrotechnickým vzděláním by měl po zaškolení zvládat základní údržbu strojních celků a jejich částí, pokud se nejedná o další vyhrazená technická zařízení, jako zdvihací, tlaková a plynová. Rovněž tak by měl opět po zaškolení ovládat jednoduchou údržbu budov.

Předpisy vztahující se k uvedené problematice:

  • Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce č. 174/1968 Sb. v platném znění.
  • Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění.
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
  • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
  • ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail