Kulatý stůl k problematice muskuloskeletálních onemocnění souvisejících s prací

Praha, 6.11.2007: V rámci kampaně Iniciativa za zdravé pracoviště Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR uspořádalo dne 6. listopadu 2007 v prostorách Ministerstva zdravotnictví kulatý stůl k problematice muskuloskeletálních onemocnění (onemocnění pohybového aparátu) souvisejících s prací a vytváření podmínek pro zajištění zdravého a bezpečného pracoviště.

Praha, 6.11.2007: V rámci kampaně Iniciativa za zdravé pracoviště Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR uspořádalo dne 6. listopadu 2007 v prostorách Ministerstva zdravotnictví kulatý stůl k problematice muskuloskeletálních onemocnění (onemocnění pohybového aparátu) souvisejících s prací a vytváření podmínek pro zajištění zdravého a bezpečného pracoviště.

Muskuloskeletální onemocnění jsou nejčastějšími nemocemi z povolání nejen v České republice, ale v Evropě. V roce 2006 bylo hlášeno v České republice celkem 1216 nemocí z povolání, z nichž bylo téměř 44 % (534 onemocnění) zapříčiněno působením fyzikálních faktorů. Z 60 % se na vzniku profesionálních muskuloskeletálních onemocnění podílí   dlouhodobé nadměrné a jednostranné přetěžování končetin a v 35 % je příčinou těchto onemocnění práce s vibrujícím nářadím nebo kombinace těchto dvou rizikových faktorů.

Muskuloskeletální onemocnění obecně, tedy i vzniklá mimo zaměstnání, jsou obrovským ekonomickým problémem pro podniky i pro stát, neboť jsou častou příčinou  krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti a stejně tak příčinou dočasné nebo trvalé invalidity. Podle údajů převzatých  z České správy sociálního zabezpečení byly v roce 2006 nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně s 20 % případů druhou nejčastější příčinou  pracovní neschopnosti, ale  počtem prostonaných dnů 26 685 796 za rok, což představuje 29 %, se řadí na první místo. 
 
Kulatého stolu se účastnila řada předních odborníků zabývajících se problematikou bezpečnosti a ochrany a podpory zdraví při práci, zástupců odborových organizací, odborné veřejnosti a novinářů s cílem upozornit na nejzávažnější problémy v této oblasti a ukázat, jak je možné uskutečňováním preventivních opatření v pracovním prostředí těmto problémům předcházet. Při této příležitosti byla oficiálně představena publikace „Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik“, kterou připravili pracovníci Státního zdravotního ústavu Praha  a která by měla sloužit odborným pracovníkům působícím v oblasti BOZP, ale zejména jako jednoduchá metodika  na pomoc zaměstnavatelům.

Akce se konala v rámci dvouleté kampaně, jejímž iniciátorem je Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Cílem kampaně, která v letošním roce končí, bylo zvýšit povědomí o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví zejména  při vykonávání prací, které zatěžují svalově kosterní aparát z hlediska celkové fyzické zátěže i lokální svalové zátěže, práce v nevyhovujících pracovních polohách, při nevhodném ergonomickém uspořádání pracoviště, při manipulaci s břemeny  apod. Tato kampaň byla zaměřena zejména na malé a střední podniky.

Komentáře

Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení

14.11.2007 - 12:55 Bürgermeisterová
<P>Jsme dceřinou společností anglické "matky" a k firemní kultuře patří vysoký standard péče o BOZP. Je povinností vedoucího kancelářevyhodnotit pracoviště ze zdravotního hlediska a zatím jsem v žádném českém předpisu nenašla ergonomická pravidla uspořádání počítačového pracoviště. Představuji si, že pro tento úkol budou vhodné Checklisty, zmíněné&nbsp;v článku "Kulatý stůl k problematice muskuloskeletálních onemocnění souvisejících s prací" ze dne 7.11. z BOZP Info. </P> <P>Prosím o informaci, kde tyto "checklisty" mohu najít nebo sehnat.</P> <P>Děkuji předem za informaci<BR></P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail