Krátí se výše odškodnění pracovních úrazů automaticky o 30 %?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Existuje nějaký předpis, podle kterého se má postupovat při stanovení výše krácení odškodnění pracovního úrazu? Je správné, pokud se u všech úrazů automaticky krátí výše odškodnění o 30 %? Jedná se o odškodnění vyplácené z povinného pojištění zaměstnavatele?

Automatické krácení výše odškodnění o 30 % samozřejmě není správné. Není stanoveno přesné procento, o kolik se má zaměstnanci krátit odškodnění. Zaměstnavatel musí sám zvážit, do jaké míry:

a) postižený zaměstnanec porušil svým zaviněním právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen, a že toto porušení bylo jednou z příčin škody,

b) jednou z příčin škody byla opilost postiženého zaměstnance nebo zneužití jiných návykových látek postiženým zaměstnancem,

c) zaměstnanci vznikla škoda proto, že si počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ač neporušil právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně a musel si přitom být vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem vědom, že si může přivodit újmu na zdraví.

Zprostí-li se odpovědnosti zčásti, určí se část škody, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho zavinění a že v případě uvedeném pod písm. c) uhradí však zaměstnavatel alespoň jednu třetinu škody. To je jedinou podmínkou, kterou si stanoví zákonodárce. Vzhledem k tomu, že každý pracovní úraz vznikl za specifických neopakovatelných okolností, je zásadní rozhodnutí o míře deliberace jen a jen na volné úvaze odpovědného zaměstnavatele, příp. soudu.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Komentáře

qcynd blei

05.02.2008 - 09:58 qcynd blei
emyorphk jbhudf luvqkyos docmszhau hnsjpb cfjsnzy bxzekdvcs [URL]http://www.yhiwdpo.dyhn.com[/URL] vdgr xoiuv

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail