Kouření na venkovním pracovišti

Dotaz byl publikován v časopisu Sondy revue č. 15/2011.

Jsem zaměstnán u stavební firmy. Na každé stavbě většina pracovníků prakticky všude kouří, což mi jako zapřisáhlému nekuřákovi opravdu vadí. Při své práci se vždy pohybuji po celé stavbě a jsem nucen, i když ne nepřetržitě, pasivně kouřit. Je mi zaměstnavatel povinen zajistit nekuřácké pracoviště? Pokud ano a on tak neučiní, mohu dát výpověď z důvodu, že zaměstnavatel neplní svoje zákonné povinnosti?

V ustanovení § 103 odst. 1 písm. l) zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy. Tímto zvláštním právním předpisem je například z. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon ani jiný právní předpis nestanoví zákaz kouření na stavbách.

Je proto třeba použít ustanovení § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce, kde je mimo jiné uvedeno, že zaměstnanec je povinen nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zaměstnavatel je povinen dodržování tohoto zákazu kontrolovat v případě jeho porušování by měl vyvozovat postihy. Zaměstnavatel tedy není povinen vám zajistit nekuřácké pracoviště, ale jak je výše uvedeno, je povinen zajistit dodržování § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce, tj. zabezpečit, aby na pracovištích, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci, byl zákaz kouření. Výpověď z tohoto důvodu dát samozřejmě můžete, ale délka výpovědní doby je stejná jako v případě, kdybyste dal výpověď bez udání důvodů. Výpovědní doba činí dva měsíce, pokud nebyla sjednána, popřípadě stanovena, delší výpovědní doba. Doporučuji vám obrátit se s žádostí o pomoci na odborovou organizaci.

Rád bych ještě dodal, že s dodržováním zákazu kouření jsou problémy i na uzavřených pracovištích. Je proto logické, že dodržování výše uvedené povinnosti zaměstnance – viz § 106 odst. 4 písm. c) zákoníku práce – na stavbách bude velice obtížné a v praxi podle mého názoru nerealizovatelné. Domnívám se, že by se řada věcí dala vyřešit bez právních předpisů, pokud by zaměstnanci byli k sobě ohleduplnější, v tomto případě se jedná o kuřáky. Ostatně z § 106 zákoníku práce mimo jiné vyplývá, že zaměstnanec je povinen se podílet na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail