Koordinátor BOZP na staveništi je stále velkou neznámou

Zdroj: 

Koordinátor BOZP na staveništi je stále pro mnoho lidí velkou neznámou. Vyplynulo to z praktických zkušeností přednášejících na semináři Činnost koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby, který se konal 8. 10. 2009 v Českých Budějovicích. Tato situace se však krůček po krůčku zlepšuje. Také zásluhou sdružení Společná vize: Bezpečnost práce na staveništi, které seminář pořádalo.

Desatero o koordinátorech a plánu BOZP

Desatero o koordinátorech a plánu BOZP

 1. Koordinátora určuje zadavatel stavby, je zmiňován již v plánu BOZP, který je součástí projektové dokumentace.
 2. Koordinátor by měl mít smlouvu nebo dekret od zadavatele stavby (vyžaduje to inspekce práce).
 3. U koordinátorů není přechodné období jako v případě odborně způsobilých osob v prevenci rizik podle § 22 odst. 2 z. č. 309/2006 Sb., protože odbornou způsobilost pro činnost koordinátora do r. 2006 nemohl v ČR nikdo získat.
 4. Koordinátor se podílí na zhotovení plánu BOZP, v právních předpisech není přesně určena osoba, která plán vyhotovuje.
 5. Neplést si koordinátora s klasickým „bezpečákem“. Má jinou funkci.
 6. Koordinátor může být za svoji činnost pokutován ze strany inspekce práce (až 300 tis. Kč).
 7. Seznam koordinátorů je na stránkách Focal Pointu, na stránkách ČSSK seznam koordinátorů pouze odzkoušených u této společnosti.
 8. Plán BOZP je „živý dokument“, který se stále vyvíjí.
 9. Plán BOZP nemá být román na několik set stránek, ale má být efektivní a funkční, vztahující se ke konkrétní stavbě.
 10. Úředníci stavebního úřadu by neměli vydat stavební povolení, pokud není plán BOZP.
 • Směrnice Rady č. 92/57/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích
 • z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích
 • nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
 • z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 • vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail