Kontroly v Kanceláři Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR

Zdroj: 
Informace o výsledcích kontroly provedené Státním úřadem inspekce práce v Kanceláři Poslanecké sněmovny a Kanceláři Senátu Parlamentu České republiky ve věci poskytování služeb asistentů.

Státní úřad inspekce práce v Opavě provedl vlastními inspektory v průběhu měsíců března a dubna 2012 kontrolu v Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Kanceláři Senátu Parlamentu České republiky.

Reagoval tak na podněty a upozornění na skutečnost, že u zmíněných zaměstnavatelů asistenti poslanců a senátorů pracují na základě živnostenského listu jako osoby samostatně výdělečně činné. Dle pisatelů těchto podnětů se jedná o závislou práci a jsou porušována příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.

Kontrolou bylo zjišteno, že smlouvy na dodávku služeb asistenta jsou v případě obou komor Parlamentu České republiky uzavírány s podnikajícími fyzickými osobami a s obchodními společnostmi zřízenými podle obchodního zákoníku – společnostmi s ručením omezeným.

V případě obou těchto typově různých subjektů jsou sjednávány shodné podmínky co do předmětu dodávky těchto služeb a jsou poskytována shodná plnění. Z uvedeného lze učinit závěr, že v případě podnikajících fyzických osob se nejedná o závislou práci a ze strany Kanceláře Poslanecké sněmovny nebo Kanceláře Senátu o nelegální zaměstnávání.

Důvodem je mimo jiné skutečnost, že vztah, který mezi asistentem poslance nebo senátora a Kanceláří Poslanecké sněmovny nebo Senátu vzniká, nenaplňuje znaky závislé práce. Asistentovi z tohoto vztahu nevznikají vůči Kanceláři Poslanecké sněmovny žádná práva ani povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. Kanceláře obou komor Parlamentu asistentovi nepřidělují práci, asistent není podřízen příslušným vedoucím pracovníkům a práci nevykonává jménem zaměstnavatele.

Při porovnání postavení zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu, kteří pracují na základě uzavřeného pracovněprávního vztahu s obdobným předmětem pracovní činnosti a výkonem činnosti asistentů jsou vykazovány zásadní rozdíly. Pro výkon služeb asistentů není stanovován rozsah pracovní doby, není vedena evidence pracovní doby a místo poskytování těchto služeb je především mimo sídla a pracoviště kanceláří obou komor Parlamentu České republiky.

Smlouva o zajištění služeb asistentů poslanců je uzavírána v souladu s § 117 odst. 2 zákona o jednacím řádu Sněmovny, podle něhož je Kancelář Poslanecké sněmovny správcem rozpočtu Poslanecké sněmovny. Podle této úpravy, stejně i podle úpravy obsažené v zákoně č. 236/1995 Sb., o platu ústavních činitelů, nemůže poslanec za uvedené služby platit sám, ale vyplácí je správce příslušné rozpočtové kapitoly, tj. Kancelář Poslanecké sněmovny. Z tohoto důvodu není smlouva o poskytování služeb asistenta uzavírána s poslancem (senátorem), jak je někdy mylně interpretováno.

Mezi významné aspekty, které vytvářejí pochybnost veřejnosti a médií o možné nelegálnosti tohoto vztahu, je skutečnost, že je zde oficiálně používán termín asistent. Což je jinak široce používaný termín pro pracovní pozice a pracovní činnosti vykonávané na základě pracovněprávního vztahu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail