Kontroly a revize nouzového osvětlení

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Mám dotaz na délku lhůty pravidelné revize nouzového osvětlení. V ČSN 33 2000-6 je v čl. 62.2.1 zmínka v poznámce 3, že lhůty mají být kratší v případech instalace pro bezpečnostní účely (např. nouzové osvětlení), ale v ČSN EN 1838 jsem nenašel předepsanou délku lhůty revize. V které normě je tedy specifikována ona lhůta?

Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení a tedy i nouzového osvětlení jsou uvedeny dle druhu zařízení a prostředí, ve kterém se toto zařízení nachází, v zatím ještě platné základní normě pro revize ČSN 33 1500 včetně změn a doplňků (Z 3 a Z 4). Technické normy jsou ze zákona nezávazné, termíny revizí je možné dle stanovených rizik na pracovišti upravit (mohou být četnější).

Autor článku: 

Komentáře

U nouzového osvětlení se

17.10.2011 - 10:16 Tomáš Neugebauer
U nouzového osvětlení se nesmí zapomenout na povinnost vyplývající z § 7 odst. 4, s přihlédnutím k § 2 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Z těchto ustanovení vyplývá povinnost minimálně jednou ročně provádět zkoušku provozuschopnosti tohoto osvětlení v nouzovém režimu, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůtu kratší. ČSN EN 50172:2005 (36 0631) Systémy nouzového únikového osvětlení stanovuje denní (kontroly řádné funkce ukazatele činnosti centrálního napájení), měsíční (rozsvícení v nouzovém provozu atd.) a roční lhůty kontrol a zkoušek těchto osvětlení.

Ještě bych chtěl upozornit na

18.10.2011 - 09:20 Antonín Štanc
Ještě bych chtěl upozornit na jednu věc. Často dochází k záměně mezi pojmy "nouzové osvětlení" a "osvětlení orientační". Nouzové osvětlení jako takové, kterého se týkají uvedené kontroly (denní, měsíční atd.), musí být navržené ve schváleném Požárně bezpečnostním řešení stavby.

K revizi

11.01.2017 - 14:41 František Myslivec
Zda-li jsem to správně pochopil, tak revize se dělá při vzniku NO, potažmo při změně silového obvodu na kterém je NO napojeno. V ČSN EN 50 172 není jediná zmínka o revizích. Jen o denních,měsíčních a ročních zkouškách. Chápu to správně ne jsem úplně mimo ? Předem díky za potvrzení či vyvrácení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail