Kontroly a revize elektrického ručního nářadí

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková

Elektrické ruční nářadí má předepsané intervaly kontrol a revizí. V tomto případě kontroly po 6 měsících. Lze považovat revizi za 2. kontrolu v roce? Tím by se neprováděla kontrola například 1 měsíc po revizi. Snad jsem se vyjádřil srozumitelně.

Bezpečnost elektrického ručního nářadí během jeho používání řeší technická norma ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. Elektrické ruční nářadí dle této normy patří mezi nepřipevněné spotřebiče držené v ruce. Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů provádí jejich uživatel vždy před jejich použitím, před zahájením činnosti. K tomu, jak tuto činnost provádět, musí být uživatel poučen. K poučení slouží ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb. návod výrobce nebo dodavatele obsažený v jeho průvodní dokumentaci nebo místní provozní bezpečnostní předpis.

Revize elektrického ručního nářadí, elektrických spotřebičů zajišťuje:

1) jejich provozovatel (při dlouhodobém pronájmu jejich uživatel)

a) vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě (např. podezření na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod.) k ověření jejich stavu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem,

b) pravidelně ve lhůtách stanovených v článku 5.3 normy (tabulka 1);

2) opravář vždy po jejich opravě.

Tabulka 1 - Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů

Skupina
elektrických
spotřebičů
Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce
(Zahrnuje i elektrické ruční nářadí)
Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání (viz 5.2 bod 1)
B Třídy I * 1 x za 3 měsíce 1 x za 6 měsíce
Třídy II ** a  III *** 1 x za 6 měsíce
C Třídy I 1 x za 6 měsíce 1 x za 24 měsíce
Třídy II a III 1 x za 12 měsíce
D Třídy I
Třídy II a III
1 x za 12 měsíce 1 x za 24 měsíce
E Třídy I
Třídy II a III
1 x za 12 měsíce 1 x za 24 měsíce

Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání

  • Skupina A Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.
  • Skupina B Spotřebiče používané ve venkovním prostoru.
  • Skupina C Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
  • Skupina D Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, kavárny atp.)
  • Skupina E Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

* Zařízení třídy ochrany I je zařízení se základní izolací jako prostředkem základní ochrany a ochranným pospojováním jako prostředkem ochrany při poruše.

** Zařízení třídy ochrany II je zařízení se základní izolací jako prostředkem základní ochrany a přídavnou izolací jako prostředkem ochrany při poruše, nebo ve kterém je základní ochrana při poruše zajištěna zesílenou izolací.

***Zařízení třídy ochrany III je zařízení spoléhající se na omezení napětí ELV (bezpečné napětí) jako prostředek základní ochrany, které nemá žádný prostředek ochrany při poruše.

Z uvedeného je patrno, že termíny kontrol a revizí přenosného ručního nářadí spolu nesouvisí. Podrobný popis postupu kontrol a revizí je popsán v jmenované technické normě ČSN 33 1600 ed. 2.

Literatura:

ČSN 33 1600 ed. 2,
ČSN EN 61140 ed.2

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail