Kontroly poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině

Mezi jeden z nástrojů slaďování pracovního a rodinného života a také k usnadnění či možnosti dřívějšího návratu rodičů z rodičovské dovolené do zaměstnání patří, v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. S jakými nedostatky se setkávají inspektoři SÚIP při kontrolách dětských skupin, čtěte v tomto článku.

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Podmínky, za kterých je možné poskytovateli službu péče o dítě v dětské skupině provozovat, jsou upraveny od roku 2014 zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákona o dětské skupině“).

Zástupce Státního úřadu inspekce práce se jak v roce 2018, tak také v roce 2019 účastnil kulatých stolů pořádaných Ministerstvem práce a sociálních věcí právě pro poskytovatele služby péče o dítě v dětských skupinách.

Při těchto setkáních bylo poskytováno nejen poradenství související s dodržováním zákona o dětských skupinách, ale také základní pracovněprávní poradenství. Z této poradenské činnosti, ale také z výsledků provedených kontrol vyplývá stále ještě poměrně nízká informovanost poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině o pracovněprávních předpisech. Zatímco v roce 2018 byly kontroly v této oblasti prováděny pouze na základě obdržených podnětů, jevilo se jako účelné, s ohledem na získané zkušenosti,
zařazení kontrol poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mezi hlavní kontrolní oblasti orgánů inspekce práce pro rok 2019.

Subjekty ke kontrole jsou oblastními inspektoráty práce vybírány na základě monitoringu, s využitím místních a osobních znalostí daného kraje. I nadále jsou pak prováděny kontroly na základě podnětů směřujících do této oblasti. V roce 2019 bylo zahájeno celkem 71 kontrol dětských skupin, z nichž 11 bylo zahájeno na základě podnětu. Dokončeno pak bylo k 15. 10. 2019 celkem 47 kontrol. Mezi nejčastěji zjištěná porušení spadající do oblasti zákona o dětské skupině patřilo nedodržení podmínek, které jsou kladeny na pečující osoby (např. zdravotní způsobilost, bezúhonnost či odborná způsobilost), nedodržování či nezpracování vnitřních pravidel dětské skupiny a nedostatky ve vedení evidence dětí, která neobsahovala předepsané náležitosti. Poskytovatelé služby také opomíjeli zpřístupnit svá vnitřní pravidla a plán péče a výchovy v prostorách, kde je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou přístupné rodičům. Z pohledu dodržování zákoníku práce se nejčastěji inspektoři setkávali s porušeními spadajícími do oblasti odměňování. Zjištěny byly také případy nedodržení informační povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců ze zahraničí. V jednom případě byl kontrolou zjištěn také výkon nelegální práce.

I nadále pokračuje v této oblasti navázaná spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Odborem rodinné politiky a ochrany práv dětí, kterému jsou kontinuálně, prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce, předávány informace o zjištěných nedostatcích a pravomocně uložených pokutách v oblasti péče o dítě v dětské skupině.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail