Kontrolní činnost SÚIP v oblasti pracovních podmínek zahraničních zaměstnanců

Státní úřad inspekce práce zařadil do ročního programu kontrolních akcí pro rok 2020 kontroly v oblasti pracovních podmínek zaměstnanců ze zahraničí, konkrétně kontroly u zaměstnavatelů zařazených do programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“.

Důvodem je navýšení počtu zaměstnanců ze zahraničí v ČR, což s sebou může přinášet možnost zvýšeného porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů. Program „Kvalifikovaný zaměstnanec“ je program schválený vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR, který nahradil dosavadní migrační projekty a režimy zvláštního zacházení, kterými byly: režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (tzv. režim Ukrajina), režim Ostatní státy a Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny. Cílem programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“ je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Program je v ČR realizovaný od 1. 9. 2019 a je určen pro občany Běloruska, Černé Hory, Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Srbska a Ukrajiny.

Orgány inspekce práce tedy provádí nově v roce 2020 v rámci kontrolní činnosti kontroly u zaměstnavatelů, kteří jsou zařazeni do programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“. Kontroly jsou zaměřeny na dodržování kritérií, které zaměstnavatel musí splňovat, aby byl do programu zařazen – uzavření pracovního poměru se zahraničním zaměstnancem na stanovenou týdenní pracovní dobu (plný úvazek); uzavření pracovního poměru se zahraničním zaměstnancem na dobu alespoň 1 roku; poskytnutí mzdy nebo platu v minimální výši 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to po celou dobu trvání pracovního poměru zahraničního zaměstnance. Inspektory je dále kontrolován soulad obsahu pracovněprávního vztahu zahraničního zaměstnance se zaměstnaneckou kartou, která mu byla vydána, dodržování povinnosti zaměstnavatele zajistit všem zaměstnancům rovné zacházení, dodržování právních předpisů v oblasti pracovní doby a v oblasti odměňování obecně a dodržování základních povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP.

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v roce 2020 velmi výrazně ovlivňuje koronavirová pandemie. Zvláště se to dotýká oblasti zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí, protože v rámci vyhlášeného nouzového stavu byly po dlouhou dobu uzavřeny hranice ČR, což výrazně ztěžovalo příjezd zahraničních zaměstnanců do ČR. V rámci nouzového stavu také byla omezena kontrolní činnost inspektorátů práce či byly ze strany SÚIP pozastaveny školení, přednášky a instruktáže. Instruktáž k hlavnímu úkolu pracovní podmínky zaměstnanců ze zahraničí tak byla posunuta z března 2020 na září 2020. Na základě výše uvedených skutečností nelze v současné době kontrolní činnost v oblasti pracovních podmínek zaměstnanců ze zahraničí vyhodnotit, jelikož kontroly podle plánu kontrolní činnosti pro rok 2020 v této oblasti jsou zahajovány teprve v těchto týdnech.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail