Kontrola alkoholu na pracovišti

Na dotaz odpověděl server novin MPSV Práce a sociální politika.

Jako vrátní provádíme u zaměstnanců namátkové kontroly na alkohol dechovou zkouškou. Máme na to vůbec oprávnění? Může zaměstnanec odmítnout tuto zkoušku třeba z hygienických důvodů?  
 
 
Každý zaměstnavatel je podle ustanovení § 132 povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. V této souvislosti stanoví pak § 135 odst. 4 písm. e) zákoníku práce, že zaměstnanci jsou povinni nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště. Zaměstnanci jsou povinni podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance stanoveného v pracovním řádu zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Osoby, které jsou oprávněné vydat tento pokyn jednotlivým zaměstnancům, určí zaměstnavatel v pracovním řádu [§ 135 odst. 4 písm. g) zákoníku práce]. Pracovní řád tedy musí obsahovat seznam vedoucích zaměstnanců, kteří mohou dát pokyn ke zjištění, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu. Toto zmocnění může být dáno i tak, že samotné zjišťování, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu, pak provádí jiný zaměstnanec, smluvní lékař apod. V pracovním řádu mohou být uvedeny i podmínky a podrobnosti pro technické provádění kontroly (postup vedoucího zaměstnance, forma zjišťování /detekční trubička, dechová zkouška/ atd.).

Při splnění zákonných podmínek je zaměstnanec povinen se podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, a záleží na zaměstnavateli, jakou konkrétní formu „zjištění“ zvolí. Zaměstnanec, který bez vážného důvodu odmítne podrobit se této kontrole, porušuje pracovní kázeň a může být postižen podle závažnosti porušení a dalších okolností případu.

Odpověď na otázku byla publikována na serveru Práce a sociální politika - novin MPSV.

ZDROJ:
Alkohol na pracovišti. In Práce a sociální politika [online]. Praha : MPSV, 2005 [cit. 30-10-2005]. Dostupný z WWW : <http://www.noviny-mpsv.cz/clanek.php?id=833>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail