Komplexní výzkum a management technologických a přírodních rizik

Cílem navrhovaného projektu "Komplexní výzkum a management technologických a přírodních rizik" je propojení doktorandů a jejich školitelů z několika pracovišť zabývajících se přírodními a technologickými riziky do jednoho výkonného týmu. Toto propojení umožní výměnu zkušeností a vytvoření týmové spolupráce a přispěje k rozvoji věd o nebezpečí. Pracovišti zahrnutými do projektu jsou nově vzniklá Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, Institut environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO, Výzkumný ústav bezpečnosti práce v Praze a společnost Dekonta a.s. Komplexní pohled na bezpečnost bude zahrnovat přírodní rizika a rizika vyplývající z technologií. Vytvoření horizontální komunikace v doktorandském týmu, spolupráce s různými pracovišti a pořádání pravidelných seminářů přispěje k úspěšnému dokončení doktorandského studia a zvýšení zájmu studentů o výzkumnou práci. Významnou roli bude také hrát již dlouhodobě existující spolupráce s aplikovaným výzkumem (VÚBP).

Kód GD105/03/H099
Manažer projektu
Pavel Danihelka
Spoluřešitelské instituce
Spoluřešitelé
Stanislav Malý
Pavel Mothejl
Typ projektu
granty - ČR
Zahájení a ukončení projektu
01.01.2003 - 01.12.2007
Klíčová slova (cz)
technologická rizika, přírodní rizika, management, vysoké školy, výzkumná pracoviště, spolupráce
Klíčová slova (en)
technological risks, natural risks, management, uviversities, research institutes, cooperation

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail