Klesanie úrazovosti zakopnutím, pošmyknutím a pádom

Německo uskutečnilo první kampaň odborových profesních svazů zaměřenou na zakopnutí, uklouznutí a pády na rovině. Úrazovost z těchto příčin klesla během dvou let o 26% a předčila tak všechna očekávání.

Prvá spoločná kampaň všetkých odborových profesijných zväzov zameraná na zabránenie úrazom zakopnutím, pošmyknutím a pádom zaznamenala v Nemecku značný úspech. Úrazovosť v priebehu dvoch rokoch klesla o 26%, teda predstihla všetky očakávania iniciátorov kampane.

Náročným cieľom kampane bolo na začiatku 19%. V skutočnosti sa však tieto úrazy počas dvoch rokov znížili o 26%, v stavebníctve bol pokles týchto úrazov ešte vyšší – 42%. Tento úspech umožnil celý rad opatrení, ktoré Odborový zväz zamestnancov stavebníctva ponúkol zúčastneným podnikom:

  • Bezpečnostní technici na stavbách pri poradách a školeniach vo zvýšenej miere upozorňovali na nebezpečenstvo úrazov zakopnutím, pošmyknutím a pádom.
  • Odborový profesijný zväz v stavebníctve poskytol podnikom špecifické informácie vo forme CD, letákov a plagátov.
  • V stavebných podnikoch, na odborárskych podujatiach a v závodoch doplnili tieto činnosti v rámci kampane mimoriadne prednášky.

Odborový profesijný zväz zamestnancov v stavebníctve spolu so zainteresovanými firmami skúmali aj veľkosť ekonomického dosahu týchto úrazov, lebo tie znamenajú tak pre podniky, ako aj pre odborový profesijný zväz značné straty.

Zakopnutie, pošmyknutie a pád patri a k najčastejším zdrojom úrazov vo svete práce. v stavebníctve sú pracovníci navyše stále pod značným časovým tlakom a neprestajne sa stretávajú so zmenenými pracovnými podmienkami. Vnútropodnikové cesty pre dopravu a prístupy na pracovné miesta sú často zatarasené stavebným materiálom a odpadmi, káble nie sú kladené podľa predpisov, čo vytvára podmienky na väčšinu úrazov zakopnutím. Ale aj pohodlnosť, zvyk a nesprávny odhad rizík v kombinácii so zhonom sú častými príčinami úrazov.

Dôležitým predpokladom prevencie úrazov je organizovanie kampaní na pracoviskách, kde existujú tieto faktory. V rámci prevenčnej kampane sa zamestnanci cielene školia a sú pravidelne poúčaní o nebezpečenstvách zakopnutia a pošmyknutia.

Úspešnosť kampane

Takmer polovica postihnutých (42%) sa pošmykla na rovnom povrchu, napríklad na drevenom hranole alebo na roztrúsenom materiáli. Častým zdrojom úrazov (pre 32% postihnutých) bolo prekonanie výškových rozdielov, stúpanie po schodoch a podobne. K tomu patrili aj úrazy zapríčinené pošmyknutím rebríka, zoskokom z vozidla alebo pokĺznutím na rohožke. V pozemnom staviteľstve k najčastejším príčinám úrazov patril neporiadok na pracovisku, na cestách vnútropodnikovej dopravy,  potom nasledovali úrazy zapríčinené poveternostnými vplyvmi, napríklad pošmyknutím alebo podlomením nôh na zľadovatených plochách.

Treba zvyšovať vlastnú zodpovednosť

Vo všetkých profesiách možno vysoký podiel príčin úrazov (39%) zdôvodniť postojom pracovníkov. Pritom veľkú úlohu má pocit vlastnej zodpovednosti za udržiavanie zdravého a bezpečného pracovného prostredia. Predpokladom úrazovej prevencie sú však aj príslušné organizačné opatrenia, napríklad poskytovanie zberných kontajnerov na odpady.

Ekonomické dôsledky

V sledovaných podnikoch v roku 2004 bolo zaznamenaných 11.360 vynechaných pracovných dní v dôsledku pracovnej neschopnosti. S tým spojené zvýšené prevádzkové náklady vo forme ďalšieho vyplácanie miezd predstavovali dva a pol milióna eur. Náklady odborových profesijných zväzov boli v tomto období tiež značné – jeden milión eur. Vyskytli sa úrazy, ako sú pomliaždeniny, pretrhnutie šliach, zlomené rebrá či tenisový lakeť, spojené s nákladmi na liečenie v rozpätí 80 az 42 tisíc eur.

V porovnaní s rokom 2002 však vývoj bol priaznivý. Intenzívna spolupráca značne zredukovala náklady tak podnikov, ako aj odborových profesijných zväzov. Takto sa v roku 2004 v porovnaní s rokom 2002 znížila absencia pre práceneschopnosť o 33%. To zodpovedá zníženiu prevádzkových nákladov o 30% a odborových zväzov o 31%.

Teda oplatí sa aj naďalej pozorne sledovať vývoj úrazov zakopnutím, pošmyknutím  a pádom, veď väčšine týchto úrazov možno predchádzať.

Ako zabrániť úrazom zakopnutím?

  • poriadkom a udržiavaním čistoty na pracovisku
  • uvoľnením schodov od materiálov a odpadov
  • zabezpečením správneho osvetlenia
  • uložením prívodových káblov elektrického prúdu tak, aby nekrižovali cesty pre peších, prípadne ich zakrytím
  • primeraným dávkovaním čistiacich materiálov na podlahy a utieraním iba vlhkou handrou.

ZDROJ:
Galgóczy, E. Klesanie úrazovosti zakopnutím, pošmyknutím a pádom. Bezpečná práca, č. 3, 2006, s. 63.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail