Klasifikace nebezpečných prostorů do zón

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Potřeboval bych vědět, jak stanovit Ex zónu pro mokré lakování (ČSN normu nebo jiný předpis). Jde o prostory přípravny barev a prostor okolo pracoviště lakování, které se bude sestávat z odsávací stěny umístěné uprostřed haly.

Podmínky a způsob klasifikace prostorů je uveden v Příloze č. 1 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, a dále v ČSN EN 12215+A1, z března 2010, Lakovny – Stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky, kde v Příloze A jsou uvedeny diagramy týkající se nebezpečných zón v prostorech s nebezpečím výbuchu a v bodě 5.7.2.3 klasifikace nebezpečných prostorů do zón:
Klasifikace do nebezpečných zón je nedílnou součástí bezpečnostní koncepce prevence proti výbuchu. Prevence iniciace pro danou kategorii zařízení a součásti, zabudovaných do stříkací kabiny, závisí na omezení koncentrace hořlavých látek nuceným větráním.
a) V případě hodnot koncentrace hořlavých látek pod 25 % LEL se vnitřní prostory této stříkací kabiny, včetně potrubí pro recirkulaci a výfuk vzduchu a vnější prostory do vzdálenosti 1 m od trvalé otevřených prostorů, zařazují do zóny 2;
b) V případě hodnot koncentrace hořlavých látek mezi 25 % a 50 % LEL se vnitřní prostory stříkací kabiny, včetně potrubí pro recirkulaci a výfuk vzduchu, zařazují do zóny 1;
c) V případě hodnot koncentrace hořlavých látek mezi 25 % a 50 % LEL se vnější prostory do vzdálenosti 1 m od trvale otevřených prostorů zařazují do zóny 2.
POZNÁMKA 1 Viz příloha A této normy.
POZNÁMKA 2 Dveře se nepovažují za trvale otevřené otvory.

Autor článku: 

Komentáře

Stanovení zón Ex stříkací haly

27.08.2018 - 09:02 Pavel Novotný
Jestli jsem dobře pochopil z úsporného textu zadání dotazu tak se jedná o novou lakovnu. pak tedy v první řadě jde o Stavební povoleníé repektive ohlášení. TZ toho vychází, že protokol by měla dělat AO projektant v součinnosti s odběratelem a to dle ČSN EN 1127 a ktomu se přihlíží k ostatním normám. Norma ČSN EN 12215+A1 není však Váš případ jelikož se zajímáte o stříkací stěnu , která tato norma přímo vylučuje. Avšak je potřeba mít víc podkladů pro posouzení. Dobrý projektant, který má zkušenosti s těmito stěnami to , ale zvládne bez problémů. PN

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail