Kdy určovat koordinátora BOZP na staveništi?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Milan Kondziolka z firmy Preventcom.

Mám dotaz k povinnosti investora určit koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor") pro následující situaci. Na stavbě budou působit pracovníci 2 zhotovitelů, ale stavba nepřekročí limity podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a zároveň se NEBUDOU vykonávat tzv. rizikové práce podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Opakovaně jsem se setkal s názorem, že v tomto případě koordinátor nemusí být určen. Ale podle mého názoru § 14 zákon č. 309/2006 Sb. hovoří jasně a jinak: „Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi." Prosím o vyjasnění.

Na dotaz můžeme odpovědět stručně:

Koordinátor nemusí být určen, protože nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1. Podle § 14 odst. 6 zákona č. 309/2006 Sb. při přípravě a realizaci staveb

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1,

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu21), nebo

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu22),

se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje.

Jinak, pokud si nejsme jisti, jestli koordinátora určit, nebo ne, můžeme postupovat podle materiálu Ing. Václava Kápla z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, který určení koordinátora a zpracování plánu popsal v následujícím schématu, kde je i dobře vidět, kdy vzniká anebo nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací:

Pokud budou žlutě označené parametry současně vyhodnoceny jako aktuální, znamená to pro zadavatele stavby, že musí postupovat podle všech ustanovení uvedených v § 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

Pokud minimálně v jednom případě u žlutých parametrů bude odpověď negativní, koordinátor se neurčuje a zadavatel stavby musí posoudit vazby na parametr týkající se rozsahu stavby ve vazbě na počet pracujících.

V případě naplnění tohoto třetího požadavku (rozsah 500 osobodní nebo 30 dní, 20 osob) týkající se rozsahu stavby musí (i když nebude určen koordinátor ve fázi přípravy ani realizace) musí se doručit na příslušný oblastní inspektorát oznámení o zahájení prací (dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a zajistit zpracování plánu BOZP (dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.), pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Pokud nebude naplněn třetí požadavek týkající se rozsahu stavby, potom musí zadavatel stavby posoudit, zda předpokládané práce a činnosti na staveništi nejsou uvedeny v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pokud budou uvedeny, tak je opět povinen zajistit zpracování plánu BOZP (§ 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.).

Problematikou určování koordinátora se zabýval také tento článek.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail