Kdo odškodní úraz žáka při výuce plavání?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Stal se úraz žáka při hodině plavání. U koho žádá rodič odškodnění za tento úraz, když základní škola má sepsanou příkazní smlouvu o obstarání záležitosti uzavřenou podle občanského zákoníku § 2430 a násl. s podnikající fyzickou osobou, která není zapsaná jako školské zařízení. Dále bych se chtěla zeptat, kdo provádí evidenci úrazu.

Podle definice pojmu vyplývající z ustanovení § 29 školského zákona a z Metodického pokynu MŠMT č. j. 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je úrazem žáka úraz, který se stal při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách. Úrazem žáka není úraz, který se stane na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu.

Z uvedeného vyplývá, že úraz, který se stal žákovi při výuce plavání je školním úrazem, protože se stal při vyučování, resp. přímo souvisejících činnostech s vyučováním a odpovídá za něj plně škola. Škola musí provést evidenci úrazu ve smyslu vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, a musí úraz odškodnit podle zákoníku práce (§ 391 ZP). Skutečnost, že škola má výuku plavání zajištěnou na základě smlouvy s podnikající fyzickou osobou je nerozhodná. Pouze by škola mohla uplatnit regresní nárok, když by dotyčný podnikatel porušil smluvní podmínky a v důsledku této závady došlo ke školnímu úrazu. Odškodnění úrazu ale musí provést sama škola, ta bývá pro tyto případy pojištěna .

Doporučuji si vyžádat od školy kopii záznamu o úrazu a následně předložit škole posudek o bodovém hodnocení odškodnění bolesti ve smyslu nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, který vystaví ošetřující lékař pro děti a dorost.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail