Kdo odpovídá za vypracování provozního řádu skladu?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Kdo ve společnosti odpovídá za vypracování provozního řádu skladu?Je to osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, nebo odpovědný pracovník za materiálové hospodářství? A jak je to s vnitřním dopravním řádem? 

Z ustanovení § 101 zákoníku práce jednoznačně vyplývá, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je tudíž povinen zajistit si bezpečnost a ochranu zdraví sám a je povinen si zorganizovat provádění všech úkolů s tím spojených. Žádný předpis nemůže a ani nebude zaměstnavateli určovat, který zaměstnanec má u něj konkrétní úkol v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví konat. Nelze totiž zobecnit podmínky u různých zaměstnavatelů. Rozhodnutí o tom, kdo odpovídá za vypracování provozního řádu skladu nebo dopravního řádu je záležitost pouhé organizace práce u zaměstnavatele, na kterou nelze dát nějakou šablonu, protože jiné jsou podmínky u malého, jiné u středního a jiné u velkého zaměstnavatele.

Již několikrát jsme na stránkách našeho serveru zdůrazňovali, že osoba odborně způsobilá k prevenci rizik je v podstatě pouze zaměstnanec zaměstnavatele (pokud tuto činnost nevykonává pro zaměstnavatele jako OSVČ) a ten plní úkoly zaměstnavatele jako každý druhý zaměstnanec. Pokud osoba odborně způsobilá v prevenci rizik je v zaměstnaneckém poměru u zaměstnavatele, pak je řadovým zaměstnancem, který má  nad sebou vedoucího zaměstnance, jenž řídí a kontroluje jeho práci. Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik má pouze to zvláštní postavení u zaměstnavatele, že má úzce specializovanou odbornou kvalifikaci k provádění prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato osoba však rizika neodstraňuje, ona je pouze vyhledává a upozorňuje na ně zaměstnavatele. Jaká další opatření si na základě zjištění odborně způsobilé osoby v prevenci rizik provede zaměstnavatel, to již je rozhodnutí a především odpovědnost zaměstnavatele, resp. některého z vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele, který za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví odpovídá. To však nevylučuje, aby zaměstnavatel osobě odborně způsobilé v prevenci rizik např. neuložil, aby provedla školení BOZP nebo aby vypracovala provozní řád skladu. To však opět záleží na tom, jak má vymezenou pracovní náplň dotyčná osoba a na organizaci práce u zaměstnavatele vůbec.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail