Kdo může provádět zkoušky vodotěsnosti záchytných van?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Kdo může provádět zkoušky vodotěsnosti záchytných van ve skladech olejů, barev, chemie a odlučovače ropných látek? Je k tomu potřebné nějaké školení?

V § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena povinnost „nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek“.

Jak je patrné z citovaného ustanovení zákona jedná se o povinnost provádět zkoušky těsnosti u potrubí nebo nádrží určených pro skladování. U záchytných van se zkouška těsnosti podle tohoto zákona neprovádí. Další informace je možné nalézt v tomto článku.

V případě odlučovačů ropných látek není uvedeno, o jaký typ tohoto zařízení se jedná. Jak již bylo uvedeno, pětiletá kontrola těsnosti platí pro skladovací nádrže. V případě odlučovačů ropných látek, pokud se jedná o průtočné zařízení, které tak není skladovací nádrží, se zkouška těsnosti podle tohoto zákona neprovádí. V tomto případě ovšem je zde povinnost provádět pravidelnou vizuální kontrolu se zápisem o jejím výsledku do provozního deníku. Samozřejmě jiné by to bylo v případě skladování „oddělených“ ropných látek v jiné nádrži, určené tak ke skladování zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek. V tomto případě by byla nutná zkouška těsnosti této nádoby.

Upozorňuji Vás však na skutečnost, že k výkladu právních předpisů je oprávněn pouze soud.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail