Kdo může měřit hluk a osvětlení?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděli MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. a Ing. Zdeněk Jandák, CSc. ze Státního zdravotního ústavu.

Mám dotazy ohledně měření hluku a osvětlení. Když si zaměstnavatel zakoupí kvalitní měřící přístroje a k hlukoměru i kalibrační komoru, aby byl testr na hluk řádně nastavený, může si potom provádět sám kvalifikované měření těchto dvou faktorů, tedy hluku a osvětlení? Mám konkrétně na mysli období zkušebního provozu. Nebo tato měření mohou provádět pouze oprávněná pracoviště? Pokud tedy tato měření mají oprávnění dělat jenom akreditované zkušebny, v jakém právním předpisu je prosím tato jejich oprávněnost jednoznačně stanovena?

Osvětlení se nekategorizuje, neboť světlo není rizikovým faktorem. Osvětlení se měří na pracovišti pro hodnocení zrakové zátěže. Záleží na orgánu ochrany veřejného zdraví, zda při hodnocení zrakové zátěže v provozu bude vyžadovat měření autorizovanou či akreditovanou laboratoří, či zda uzná za dostatečné měření provedené na pracovišti, samozřejmě ověřenými měřidly. To jednoznačně legislativa nestanoví. Většinou je to ale tak, že pro úřední výkon, např. pro kolaudaci, je vyžadováno měření akreditovanou laboratoří. 

Naprosto jasné je to u hluku, kde pro vlastní potřebu si může měřit kdo chce sám, ale je to výsledek pouze orientační. Pro kategorizaci pak zákon předepisuje měření autorizovanou či akreditovanou laboratoří. Ing. Zdeněk Jandák, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro hluk v pracovním prostředí a vibrace, uvádí: „V souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou zvukoměry zařazeny mezi stanovená měřidla, která podléhají úřednímu ověřování jednou za dva roky. Takový zvukoměr musí mít platnou typovou zkoušku a platný ověřovací list. Měřicí mikrofon používaný se zvukoměrem musí mít platný ověřovací list. Požadavky na zvukoměry jsou uvedeny v souboru norem ČSN EN 61672. Požadavky na měřicí mikrofony jsou uvedeny v souboru norem ČSN EN 61094. Akustický kalibrátor používaný se zvukoměrem musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 60942 a musí mít platný kalibrační list. Ověřování a kalibrace přístrojů pro měření zvuku zajišťuje Český metrologický institut. Měření hluku na pracovišti pro účely kategorizace práce mohou provádět jen autorizované nebo akreditované laboratoře (viz § 38 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů).“

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail