Kdo má právo kontrolovat léčebný režim zaměstnance?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Od 1.1.2009 bude mít možnost a právo kontrolovat dodržování léčebného režimu zaměstnance sám zaměstnavatel. Zajímalo by mě, zda tyto kontroly může provádět i jiný zaměstnavatelem písemně pověřený subjekt (cizí organizace) a zda taková kontrola zaměstnance bude mít právní oporu při případné soudní při.

Upřímně mne tato otázka v souvislosti se zaváděním nového nemocenského ještě nenapadla, ale je naprosto legitimní. Odpověď je jednoduchá - zajisté ano. Jde v podstatě o zastoupení a zastoupit se může dát každý, zaměstnavatel i zaměstnanec.  Podle § 23 občanského zákoníku platí, že zastoupení vzniká na základě zákona nebo rozhodnutí státního orgánu (zákonné zastoupení) anebo na základě dohody o plné moci. Plná moc je jednostranným právním úkonem, pro který je pod sankcí neplatnosti stanovena povinnost písemné formy, a uvedení rozsahu zástupcova oprávnění. Dále se doporučuje, aby plná moc obsahovala dostatečné údaje, podle kterých může být zastupující osoba (fyzická nebo právnická) dostatečně identifikována (jméno, rodné číslo, číslo občanského průkazu apod. fyzické osoby, přesné označení, IČO, sídlo právnické osoby).

V podstatě je to stejné jako v případě § 248 odst. 2 zákoníku práce, kdy zaměstnavatel z důvodu ochrany majetku je oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. I to může na základě smlouvy o zastoupení provádět  u zaměstnavatele bezpečnostní agentura, která provádí u zaměstnavatele ostrahu budovy.

V tomto případě je třeba ještě vzít v úvahu, že se však  ještě v § 192 odst. 6 zákoníku práce ukládá zaměstnanci povinnost umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností dodržování léčebného režimu. Obecně však podle čl. 12 Listiny základních práv a svobod platí, že obydlí je nedotknutelné a že není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Proto také zaměstnanec není povinen komukoliv umožnit přístup do svého bytu. Je proto třeba v případech, kdy zaměstnavatel chce využít pro tyto účely jiný subjekt a kdy se chce dát  zastupovat, aby předem např. pracovním řádem stanovil, že kontroly dodržování léčebného režimu podle § 192 zákoníku práce pro něj bude provádět konkrétní subjekt a aby s tím seznámil zaměstnance také předem. Jinak by samozřejmě mohly nastat komplikace.

 

Autor článku: 

Komentáře

Obávám se, že je to malinko jinak

21.11.2008 - 09:29 natala
ZP stanoví : 6) Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem 66) zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Nejedná se tedy o kontrolu léčebného režimu, ten mohu stále provádět jen OSSZ.

Re: Obávám se, že je to malinko jinak

24.11.2008 - 16:06 surovec
Máte naprostou pravdu. ......................... Je tady ale ještě řada následující problémů. 1) Aby zaměstnavatel mohl kontrolovat vycházky, musel by mít výtisk (nebo kopii) neschopenky, která se nazývá "průkazem práce neschopného" je to strana č. 1 tohoto přísně zúčtovaného tiskopisu. V rukách ji má totiž jenom pacient. Kde jej tedy sežene ? jak si jej bude aktualizovat ? Pozn. Na tento list se zapisuje jednak termín další kontroly, jednak vycházky. Zaměstnavatel však tyto údaje nesmí dostat (nejsou definovány ani na listu č. 2, ani na listu č. 3, tedy zahájení a ukončení PN tiskopisu neschopenky). 2) Kdo a jakým způsobem bude informovat zaměstnavatele o režimu vycházek, případně o vyžádaných návštěvách lékaře a to včetně změn v průběhu léčby ? Jaké tyto informace budou ? Budou písemné (opisy nebo fotokopie dokladů) nebo telefonické konzultace ? Určitě to bude zajímavé, když neschopenku bude vystavovat např. ústavní zařízení, protože "praktici" - ti zvládnou všechno. 3) Pokud bude zamětnavatel kontrolovat pobyt svého zaměstnance na adrese uvedené na "neschopence" a zjistí že zde pacient není, nemusí to "á priori" znamenat porušení léčebného režimu (není vyžadována shoda místa trvalého bydliště s adresou na PN), neboť se pacient může přemístit - pochopitelně s vědomím ošetřujícího lékaře. Tato změna se však zaměstnavateli sice má hlásit, ale neví se zatím jak. Co bude tedy vlastně lékař hlásti zaměstnavateli v PRŮBĚHU trvání pracovní neschopnosti za KAŽDÉHO práce neschopného ? Kdo to tomu lékaři řekne ? O kolik stoupne administrativa v ordinacích ? 4) Když pacient odmítne vpustit zaměstnavatele do svého bytu nelze z toho dovozovat porušení léčebného procesu ve smyslu pracovního práva, protože ani z pohledu medicíny, či sociálního zabezpečení toto není považováno za průkazné porušení režimu. Jaký bude tedy správná posloupnost úkonů prováděných zaměstnavatelem ? 5) Jaké bude postavení zaměstnavatele vykonávajícího kontrolu pracovní neschopnosti? Doporučuji si položit vedle sebe ustanovení § 192 ZP (o kterém se vede tato diskuze) a novelu zákona 187/2006. Opravdu krásný právnický výplod. prostě autoři se vyřádili. --------------------------------------------------------------------- Osobně bych byl tou radou, aby MPSV vypracovalo nějakou metodiku k naplnění tohoto "práva zaměstnavatele" a "povinnosti OSSZ" a současně vyvinout tlak, aby MZd vypracovalo totéž pro lékaře a nejlépe to projednalo s komorou. Úspěch by byl zaručen a novináři by měli opět žně.

Re: Obávám se, že je to malinko jinak

28.11.2008 - 09:37 František Černý
Jen krátce..... - metodika opravdu chybí, např. pokud nemocný není doma, je třeba u lékaře, musí mít šanci to dokázat (tak jak to funguje s OSSZ), samozřejmě je ve většině případů lékařem tzv. přikryt - zkušenost ze zahraniční společnosti, která tyto kontroly již několik let provádí (dle mého názoru porušuje zákon) je, že ošetřující lékaři potřebné údaje o vycházkách a kontrolách ochotně sdělovali telefonicky A nakonec otázka k bodu 4: pokud bych tuto kontrolu prováděl já, nepotřebuji vůbec vstupovat do bytu zaměstnance, stačí, když mi otevře a podepíše nějakou formu potvrzení, že jsem ho kontroloval. OSSZ přece také nechodila do bytu kontrolovat, jestli jsou zahřáté peřiny....

Re: Obávám se, že je to malinko jinak

23.02.2009 - 18:04 Danuše Bišková
A jak je to s problémem, když zaměstnanec nahlásí, že je nemocný, a že jde k lékaři. Pak je 10 dnů nezvěstný, pošleme mu výpověď a on si s úsměvem přinese potvrzení pracovní neschopnosti....... pochopitelně, na ni má napsanou jinou adresu, než kterou uvedl svému zaměstnavateli.... (vysvětlil to tak, že stonal u maminky..)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail