Kdo je zodpovědný za revize nouzových světel v kancelářích? Nájemce, nebo pronajímatel?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Leží povinnost revizí nouzových světel v nájemních kancelářích na nájemci, nebo na pronajímateli (majiteli budovy)? Majitel nám nabídl na naši žádost revizi zajistit, ale chce nám přefakturovat náklady. Vzhledem k tomu, že jsou nouzová světla pevně nainstalována v kancelářích, a byla jejich součástí již před naším příchodem, předpokládala bych, že takovou revizi zajistí majitel domu.

Nouzové osvětlení je dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., požárně bezpečnostním zařízením na které se vztahuje technická norma č. ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení se v objektu napájí ze zdroje na elektrické síti nezávislého, z baterie nebo agregátu a zapíná se automaticky při poruše, výpadku napájení obvodu osvětlení. Toto zařízení je významným bezpečnostním prvkem a jako takové podléhá pravidelným kontrolám oprávněnou osobou. Povinnost pro zaměstnavatele, provozovatele zajistit na pracovišti toto zařízení v odpovídajícím funkčním stavu vyplývá např. ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 101, kde je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

V pronajatém domě se zajištění opakovaných kontrol technického vybavení objektu a jejich uhrazení řídí občanským zákonem č. 89/2012 Sb., kde v § 2207 odst. 1 je uvedeno: "Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce, ledaže se k ní zavázal pronajímatel. Ostatní údržbu věci a její nezbytné opravy provádí pronajímatel, ledaže se k některému způsobu nebo druhu údržby a k opravě některých vad zavázal nájemce."

Z uvedeného vyplývá, že odpovědnost za provoz nouzového osvětlení v pronajatém objektu, jeho údržba a úhrada za údržbu by měla být sjednaná v nájemní smlouvě nebo v zápisu o předání a převzetí objektu. Měla by být určena odpovědnost za provoz mezi nájemcem a pronajímatelem.

Autor článku: 

Komentáře

Dotaz.

09.12.2018 - 17:33 Jaroslav Šimek
Dobrý den. Nemáte někde umístěn návod a nebo formulář na kontrolu a revize nouzového osvětlení. Děkuji Šimek

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail