Kdo hradí výpis ze zdravotní karty zaměstnance?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Beatrica Dlouhá ze Státního zdravotního ústavu.

Zaměstnanec byl vyslán na stanovenou lékařskou preventivní prohlídku k našemu smluvnímu závodnímu lékaři, který vyžaduje zdravotní kartu nebo její výpis. Jeho obvodní lékař po něm požaduje úhradu 200 Kč za výpis z této karty. Zdravotní kartu mu nechce zapůjčit. Je zaměstnavatel povinen tuto částku uhradit? A druhý dotaz: Dostane obvodní lékař tuto službu zaplacenu od zdravotní pojišťovny?

Odpověď na dotaz č. 1: Je zaměstnavatel tuto částku povinen uhradit? 

Ano. Lékař není povinen originál zdravotní karty vydat a je oprávněn požadovat za výpis ze zdravotnické dokumentace úhradu, protože tato činnost nespadá do výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění (vzp). Dle našich informací se obvyklá částka za výpis ze zdravotnické dokumentace pohybuje od 200,- do cca 400,- Kč a zaměstnavatel je povinen tuto částku uhradit - viz zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb.:

§101 odst. 6: Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.

Odpověď na dotaz č. 2: Dostane obvodní lékař tuto službu vyplacenu od zdravotní pojišťovny?

Ne, výpis ze zdravotnické dokumentace pro účely provedení pracovnělékařské prohlídky nepatří mezi výkony hrazené z vzp. V souvislosti s pracovnělékařskou péčí (jiným slovem závodní preventivní péčí) jsou z veřejného zdravotního pojištění v současné době hrazeny výkony uvedené v zák. č. 48/1997 Sb.:

Z. č. 48/1997 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, § 35 Závodní preventivní péče

Závodní  preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými  poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Hrazená péče zahrnuje:

a) zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci;

b)  periodické preventivní prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, zaměstnanců na rizikových pracovištích, zaměstnanců,  jejichž činnost může ohrozit zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob, a zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem;

c) mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů;

d) dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice riziku.

Pozn.: Od 1.4.2012 má vejít v platnost zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Podle tohoto zákona bude zaměstnavatel hradit celou pracovnělékařskou službu s výjimkou posuzování nemocí z povolání a sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce, upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví – viz § 58 z. č. 373/2011 Sb. (tj. bude zaměstnavatel hradit i periodické a mimořádné preventivní prohlídky u pracovníků vykonávajících rizikové práce, které dosud byly hrazeny z vzp).

Autor článku: 

Komentáře

Praxe je jiná:

17.10.2012 - 10:33 Fernand Miloslav
Řekl bych, že to co se zde píše, nenípravdou. Náš zaměstnavatel vyvěsil prohlášení, že každý zaměstnanec vyslaný na preventivní lékařskou prohlídku, která je vždy jednou za rok, je povinen mít s sebou výpis své zdravotní karty a zaměstnavatel tento úkon nehradí. Úhradu tedy platí zaměstnanec. Jak to tedy vlasně je ??

Vážený pane, zeptejte se

20.04.2013 - 14:36 Roman Janeček
Vážený pane, zeptejte se svého zaměstnavatele, od kdy vnitřní předpisy firmy mají větší právní hodnotu než zákony České republiky. Zákoník práce, jak vyzdvihla paní doktorka, jasně hovoří o " povinnosti zaměstnavatele ". Jiná situace by nastala, kdyby šlo o zdravotní prohlídku před nástupem do pracovního poměru. Jestli-že jste ale již v pracovněprávním vztahu se zaměstnavatelem, toto jeho prohlášení je v rozporu se zákonem a tímto aktem porušuje zaměstnavatel své povinnosti.

Výpis ze zdravotní dokumentace

23.01.2018 - 00:42 Milan Soukup
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat , jak dlouhou lhůtu má obvodní lékař na vydání výpisu ze zdravotní dokumentace po žádosti pacienta?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail