Kde se stala chyba

25.03.2011
Zdroj:
Zaměstnavatel nepřijal dostatečná opatření k předcházení rizikům při práci s těžkým břemenem a dalšími díly a zaměstnanec – vazač utrpěl smrtelný pracovní úraz.
08.03.2011
Zdroj:
Pracovník spadl z mokré střechy, na které se pohyboval bez zajištění. Zjistilo se, že zaměstnavatel nedbá o bezpečnost práce.
11.02.2011
Zdroj:
Pracovník při řezání větve nedodržel technologický postup. Větev ho udeřila do hlavy.
07.01.2011
Zdroj:
Pracovník vykonával práci údržbáře na základě dohody o provedení práce ve výrobní hale briketárny. Byl zasažen elektrickým proudem a následně smrtelně zraněn pádem z výšky cca 6 m. Zaměstnavatel mu neposkytl školení ani OOPP a v den úrazu o něm ani nevěděl.
18.11.2010
Zdroj:
Pracovní úraz se stal při betonáži mikropilotů. Stavbyvedoucí, který kontroloval provádění prací, byl zasažen padající pažnicí. Naštěstí měl ochrannou přilbu.
22.10.2010
Zdroj:
Pracovní úraz – devastaci palce - způsobila zachycená rukavice strojem.
01.10.2010
Zdroj:
Zaměstnanec, přestože byl řádně seznámen s bezpečnostními předpisy, provedl zakázanou manipulaci a způsobil úraz dvou svých kolegů.
07.09.2010
Zdroj:
Pracovní úraz na lince drcení kůry měl za následek amputaci končetiny. Zjistily se nedostatky v péči o BOZP na straně zaměstnavatele.
13.08.2010
Zdroj:
Pracovník slévárny skočil do pece. Ukázalo se, že BOZP u zaměstnavatele je na velmi nízké úrovni.
20.07.2010
Zdroj:
Pracovník (OSVČ) rozřezával kovové části vraku autobusu metodou řezání kovů plamenem a utrpěl při tom smrtelný úraz.
22.06.2010
Zdroj:
Při práci na střeše pracovník znenadání spadl. Zjistilo se, že neměl OOPP a nebyla zajištěna žádná kolektivní ochrana.
04.05.2010
Zdroj:
Zaměstnanci o přestávce kouřili v blízkosti místnosti s chemickými látkami, kde byla zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Došlo k požáru a výbuchu.
16.04.2010
Zdroj:
Zaměstnanec nepoužíval přidělené OOPP a břemeno přepravované na paletovém vozíku mu způsobilo úraz nohy a ruky.
18.03.2010
Zdroj:
Dodavatel stavebních prací nedodržel bezpečnostní předpisy a došlo ke zbytečné smrti ukrajinského dělníka. Organizace však vinu odmítla.
29.01.2010
Zdroj:
Zaměstnanec se neřídil předpisy a pokyny zaměstnavatele a zranil ho stroj.
08.01.2010
Zdroj:
Dřevorubec kácel strom a poranila ho padající větev jiného stromu.
11.12.2009
Zdroj:
Řidič nákladního automobilu s velkoobjemovým návěsem se dostal do kontaktu s vodičem linky VN a došlo k průchodu elektrického proudu jeho tělem.
24.11.2009
Zdroj:
Nikdo (zaměstnanec, zaměstnavatel, třetí osoba) neporušil předpisy, přesto došlo ke zranění člověka.
27.10.2009
Zdroj:
O tom, že OSVČ bezpečnost práce příliš neřeší, se můžeme přesvědčit z následujícího popisu pracovního úrazu, kdy samozaměstnavatel bez OOPP přelézal konstrukci trubkového lešení ze třetího do čtvrtého patra.
01.10.2009
Zdroj:
Zaměstnanec vstupoval, kam neměl a spadl.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail