Téma BOZPinfo

23.05.2005
Zdroj:
Hluk je stále více naším společníkem.Trápí nás v zaměstnání i při odpočinku, ve městě i na venkově. Nejlepší řešení, jak se s tímto problémem vyrovnat, je odstranění zdrojů hluku. To ale bohužel není vždy možné. Pak přicházejí na řadu prostředky na jeho tlumení. Zakrýt uši dlaněmi pomůže, ale existují i jiné možnosti.
02.05.2005
Zdroj:
O nutnosti revizí vyhrazených technických zařízení toho bylo již napsáno mnoho. Uvědomujeme si však dostatečně, že i tak běžná věc, jako je plynovod v budovách mezi tato zařízení patří? Stručný přehled legislativy, termínů revizí a údržby, stejně jako zásady bezpečné manipulace s plynem přinášíme v tomto Tématu týdne.
18.04.2005
Zdroj:
Mezi jednu z nejčastěji diskutovaných oblastí BOZP patří školství. Nutnost znalosti příslušných legislativních předpisů ovšem není uzavřena pouze uvnitř školní budovy, vztahuje se i na venkovní prostory. Svazový inspektor BOZP, Ing. Jan Romaněnko proto zpracoval přehled toho nejdůležitějšího o venkovních hracích plochách.
11.04.2005
Zdroj:
Vykonávání některých povolání může vyžadovat i časté výjezdy na služební cesty. Jak ovšem postupovat v situaci, kdy je zaměstnanec na služební cestě déle než 8 hodin? Jedná, nebo nejedná se o práci přesčas, za kterou by měl pracovník pobírat finanční vyrovnání? Je vůbec takové jednání zaměstnavatele legitimní? Vzhledem k velké kumulaci dotazů na toto téma jsme se rozhodli této problematice věnovat celé Téma týdne.
21.03.2005
Zdroj:
EUROSHNET je zkratka anglického EURopean Ocupational Safety and Health NETwork – Evropská síť pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, sdružující experty zabývající se normalizaci, zkoušením, certifikací a výzkumem.
14.03.2005
Zdroj:
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo na základě zákona 561/2004 Sb. § 29 odst. 3 vyhlášku č. 64/2005 Sb.o evidenci úrazů dětí žáků a studentů. Z řad odborné veřejnosti se vynořila řada doplňujících otázek, proto jsme požádali paní Lenku Charvátovou o rozbor. Na její připomínky reagoval svazový inspektor BOZP, Ing. Jan Romaněnko.
07.03.2005
Rozdílem, který práci ve výškách u mobilních operátorů odlišuje od ostatních subjektů, je časový stres. Pro zajištění kvalitních spojových služeb jsou stanoveny časové limity na odstraňování závad na základnových stanicích, které platí bez ohledu na počasí nebo denní či noční dobu. To významně ovlivňuje i bezpečnostní principy, které musí operátoři zohledňovat. O zkušenosti se podělili odborníci společnosti Eurotel.
14.02.2005
Zdroj:
Povinnost lékařských prohlídek u řidičů z povolání je stanovená podle § 87, zákona č. 361/2000 Sb. Vztahuje se však režim lékařských prohlídek i na řidiče, kteří používají služební vozidlo zaměstnavatele k pracovním cestám v tzv. referentském režimu, a u kterých není řízení vozidla sjednaným druhem práce v pracovní smlouvě?
10.01.2005
Zdroj:
Stejně jako v loňském roce se i letos Česká republika připojí k celoevropské kampani Evropského týdne a programu Správná praxe. Letošní kampaň bude věnována problematice hluku při práci.
03.01.2005
Jak uspěl portál BOZPinfo.cz v roce 2004? Jedním z nejvýznamnějších faktorů při vyhodnocování úspěšnosti internetových stránek je položka "návštěvnost". Výsledkům statistické analýzy návštěvnosti za minulé období, včetně vyhodnocení průzkumu návštěvníků BOZPinfo je věnováno samostatné Téma týdne.
22.11.2004
Zdroj:
Evropské právo a legislativní úpravy BOZP bývají nejčastěji spojovány s rámcovými nebo prováděcími směrnicemi a jejich transpozicí do národního práva. Unijní právní systém je však daleko komplexnější a bezpečnost pracovních systémů a výrobků zajišťuje také nařízeními, která jsou pro členské státy závazná i bez jejich transpozice do národních norem.
18.10.2004
Zdroj:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci představuje nedílnou součást sociální politiky ČR a má i významné ekonomické dopady. Shrneme-li dosavadní zkušenosti z období přípravy ČR ke vstupu do EU a letošní rok, kdy jsme se stali právoplatnými členy, ukazuje se, že v podmínkách Evropské unie, která považuje oblast BOZP za klíčovou oblast evropské sociální strategie, jsme schopni obstát.
11.10.2004
S těžkým poraněním ruky minulý týden skončila inspektorka ČIŽP v Hradci Králové, když kontrolovala podkožní čip lva, který patří soukromému chovateli. „Inspektoři jsou odkázáni na sdělení majitele, jakou má zvíře povahu a jak ho on sám zvládá. Kvalifikovanost majitelů je na různé úrovni a je otázkou, jak moc lze spoléhat na odbornost jejich posouzení,“ tvrdí pracovníci IBP v Hradci Králové, který ojedinělý pracovní úraz prošetřuje.
27.09.2004
Zdroj:
Evropská komise předložila první souhrnnou zprávu o implementaci Směrnice Rady 89/391/EHS a pěti navazujících individuálních směrnic v původní „patnáctce“ zemí EU. „Kritické hodnocení zprávy by mohlo být podkladem pro zahájení diskuse v České republice, ve které je implementace harmonizované legislativy v mnoha ohledech planá,“ píše Viktor Kempa, který o zprávě referoval na IV. Mezinárodní konferenci BOZP v Ostravě.
30.08.2004
Školení, kurzy, semináře a další vzdělávací akce jsou dnes neodmyslitelnou součástí rozvoje lidských zdrojů ve všech oblastech lidského počínání. S ubývajícím létem každoročně zaznamenávají vzrůstající zájem o vzdělávání také vzdělávací agentury a další instituce vzdělávající v otázkách souvisejících s bezpečností práce.
23.08.2004
Po vstupu České republiky do EU se zaměstnavatelé setkávají v oblasti BOZP s novými přístupy a požadavky týkajícími se jejich zaměstnanců. Ze strany EU byl v době přípravy ČR na vstup do EU velmi silný požadavek na přijetí příslušných směrnic do národní legislativy a po našem vstupu do EU je potřeba tato přijatá pravidla zavést na samotných pracovištích.
16.08.2004
Ergonomie je důležitou součástí běžného života a týká se všeho, čeho se tělem dotýkáme. Mnoho z nás stráví většinu své pracovní doby vsedě. Nesprávné sezení může způsobit bolesti zad vedoucí k dlouhodobým poškozením pohybového ústrojí. Článek je určen všem, kteří chtějí správně sedět v zaměstnání i doma.
09.08.2004
Zdroj:
Při diskusích na téma přidělování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mají někteří zaměstnavatelé skrývané výčitky svědomí. Na pracovišti je nutno veškerá rizika, která ohrožují zaměstnance, pokud možno odstranit. Není-li to možné, měly by nastoupit OOPP. Jak postupovat při výběru, aby poskytnuté OOPP pracovníky v dostatečné míře chránily?
02.08.2004
Zdroj:
V současné době jsou v ČR připravovány materiály, které výrazně zasáhnou do výzkumné činnosti a to nejenom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Článek přináší výtah nejzajímavějších myšlenek a závěrů ze stěžejních dokumentů zabývajících se hodnocením výzkumu a vývoje a výsledky veřejné diskuse k návrhům dlouhodobých směrů výzkumu v ČR. Kromě přehledových grafů, udávajících rozdělní prostředků na výzkum a vývoj v rámci rozpočtových kapitol ústředních orgánů státní správy v roce 2003, je v článku uveden i ucelený přehled o výzkumné činnosti v oblasti BOZP v minulé a současné době.
12.07.2004
Zdroj:
Český úřad bezpečnosti práce uskuteční v letošním roce celostátní informační a kontrolní kampaň ve stavebnictví zaměřenou na snížení rizik při stavebních pracích, zvláště při pracích ve výškách, a dále na informování stavebníků o jejich povinnostech vyplývajících ze směrnic Evropské unie...

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail