D - Zaměstnanost a pracovně právní vztahy

17.06.2013
Zdroj:
Vzhledem k tomu, že se neustále setkáváme s dotazy našich čtenářů ohledně pracovní doby, budeme se jí v následujících řádcích věnovat a přitom se zaměříme na praktické výkladové problémy.
04.06.2013
Živelné pohromy zahrnující i povodně často naruší chod firmy. Zaměstnanci se nemusí dostat do práce, kvůli vodě může být přerušena výroba nebo není k dispozici dodávka surovin či energie.
30.05.2013
Zdroj:
Informace o pracovněprávních předpisech ČR - pracovním poměru, pracovní době, odměňování, kompetencích SÚIP - nejen pro cizince.
30.01.2013
Zdroj:
Tento článek vznikl jako odpověď na dotaz, zda-li studenti vykonávající praxi ve firmách na základě smlouvy se školou musí mít zdravotní prohlídku. Pokud ano, má je vyslat na prohlídku zaměstnavatel, u kterého praxi vykonávají? V daném případě jde o servírky a kuchaře.
07.01.2013
Článek rozebírá povinnosti v BOZP u osob samostatně výdělečně činných, které vyplývají z platné legislativy ČR. Konkrétně se zabývá dvěma kategoriemi OSVČ - se zaměstnanci a bez zaměstnanců.
15.10.2012
Zdroj:
Ve svých dotazech často píšete o radu, jak postupovat v případě, kdy pojišťovna neuzná úraz, který zaměstnavatel chce odškodnit jako pracovní, a odmítne pojistné plnění. Nebo úraz neodškodní v plné výši.
11.09.2012
Jednou z oblastí poměrně obsáhlé činnosti oblastního inspektorátu práce je šetření podnětů podaných ze strany zaměstnanců a veřejnosti na údajné porušování platné legislativy zaměstnavateli.
04.09.2012
Zdroj:
Dne 28. 8. 2012 byl zveřejněn na BOZPinfo.cz článek, který připomíná povinnosti zaměstnavatelů (mj. také pojišťoven) uložené zákonem č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců v ustanovení § 92. Zákon po několikerém odložení účinnosti má nabýt jako celek účinnosti dnem. 1. 1. 2013, zmíněné ustanovení je však účinné od 7. 6. 2006.
03.09.2012
Zdroj:
Trochu netypické Téma týdne vám - čtenářům BOZPinfo - umožní vyzkoušet si znalosti z oblasti pracovních úrazů a dnes se zaměříme na úrazy vzniklé v průběhu pracovní doby a úrazy související se stravováním. U 45 příkladů úrazových dějů určete, zda-li se jedná o pracovní úraz nebo ne.
28.08.2012
Zdroj:
Problematika náhrad škod vzniklých v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání je velmi živá a dost často je i tématem na portálu BOZPinfo. Zásadním problémem je náhrada současného "prozatímního" řešení, jež měl vyřešit zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců.
20.08.2012
Zdroj:
V § 136 zákona o zaměstnanosti je uložena povinnost právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Na problematiku jsme se dotazovali na Státním úřadu inspekce práce.
13.08.2012
K napsání tohoto příspěvku přiměla autory dopravní nehoda, při které řidič usmrtil dvě malé děti, když při řízení osobního automobilu dostal epileptický záchvat. Článek se zabývá právními předpisy, které se týkají zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
30.07.2012
Zdroj:
Tento článek je zaměřen na mladé lidi zaměstnávané krátkodobě například v době letních prázdnin, tzv. brigádníky, i když pojem brigádník se v právních předpisech nevyskytuje. Často jsou zaměstnáváni prostřednictvím agentur práce.
20.07.2012
Zaměstnanci považují za nejhodnotnější firemní benefity jeden nebo dva týdny dovolené navíc, velmi si cení i flexibility v rámci pracovní doby. Pět týdnů dovolené a pružná pracovní doba už zároveň patří mezi nejčastěji poskytované benefity.
25.06.2012
Zdroj:
Článek zpracovaný podle rozsudku Nejvyššího soudu rozebírá úraz zaměstnance v průběhu zahraniční pracovní cesty na cestě z pracoviště (z budovy určené k plnění pracovních úkolů) do místa ubytování.
11.04.2012
Převážná většina tuzemských firem neomezuje čas, který zaměstnanci tráví kouřením. Tři ze čtyř společností kuřácké přestávky nijak neregulují, většinou však vyhodnocují, zda kuřáci řádně plní své pracovní povinnosti.
14.11.2011
Zdroj:
Příspěvek je členěn do jednotlivých problémových bloků; které postihují nejen oblast BOZP v silniční dopravě, ale věnují se i jiným otázkám týkajícím se dopravy.
29.08.2011
Zdroj:
Do redakce BOZPinfo přichází řada e-mailů, ve kterých naši čtenáři upozorňují na porušování bezpečnostních předpisů a zákoníku práce. Většinou je odkazujeme na inspektoráty práce a hygienické stanice. V následujícím článku jde o sledování zaměstnanců kamerou.
27.06.2011
Zdroj:
Na pracovní dobu řidičů dostáváme do redakce BOZPinfo.cz mnoho dotazů, které se týkají délky směny, přesčasů, přestávek apod. Na některé z nich by měl dát odpověď článek JUDr. Evy Dandové.
07.02.2011
Zdroj:
Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV. Tento zákon přinesl změny v zákoně č. 347/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen zákon o NP), v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail