Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 začala

Zdroj: 
Dne 18. dubna 2012 začala kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 „Partnerství při prevenci rizik“, která povzbuzuje manažery, zaměstnance i ostatní zúčastněné subjekty, aby spojili své síly s cílem zlepšit BOZP.

Kampaň koordinuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a partneři ve 27 členských státech EU a dalších zemích.

Kampaň se zaměřuje na tyto prvky:

  • prevence rizik,
  • řízení rizik,
  • povzbuzování vrcholových manažerů k aktivní účasti na snižování rizik,
  • povzbuzování zaměstnanců, jejich zástupců a ostatních zúčastněných subjektů ke spolupráci s vedoucími pracovníky při snižování rizik.

Ústředním prvkem kampaně je široká škála materiálů, které budou uvedené cíle podporovat. Patří k nim zprávy, praktické průvodce, letáky, plakáty a DVD. Kromě toho Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci bude spolupracovat se svými partnery a národními kontaktními místy při propagaci Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pomáhat jim s pořádáním seminářů, konferencí a výstav.

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se koná v říjnu každého roku (43. kalendářní týden), kdy se uskuteční stovky osvětových akcí pořádaných v celé EU a v jiných zemích. Mezi ně patří konference a výstavy, školení a aktivity, na nichž spolupracují velké i malé organizace. Důležitou roli hraje i přínos mnoha místních a regionálních iniciativ odborových svazů, podniků, nevládních organizací a vlád.

Do kampaně Zdravé pracoviště 2012–2013 se můžete zapojit takto:

  • šířením a zveřejňováním informací a materiálů o kampani (letáků, zpráv, průvodců, informačních listů, kontrolních seznamů, prezentací atd.),
  • organizováním svých vlastních aktivit včetně školení, konferencí a seminářů, soutěží o nejlepší plakát, film nebo fotografii, kvízů, projektů podporujících předkládání nových nápadů, reklamních kampaní či tiskových konferencí zaměřených na zvyšování povědomí o problematice BOZP,
  • využitím on-line nástrojů, které jsou k dispozici na internetové stránce kampaně,
  • účastí v soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště (viz níže),
  • účastí na Evropském týdnu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Za svou podporu kampaně Zdravé pracoviště můžete též obdržet oficiální uznání, že se stanete oficiálním unijním partnerem kampaně, pokud jste celoevropská nebo mezinárodní organizace či společnost, nebo se stanete národním partnerem kampaně, pokud jste jednotlivec či organizace působící na národní úrovni.

Důležitá data

důležitá data

Evropské ceny za správnou praxi v oblasti BOZP

Soutěž Evropské ceny za správnou praxi (letos již jedenáctý ročník) je jedním z hlavních prvků kampaně Zdravé pracoviště a má upozornit na nejlepší příklady vedoucích pracovníků a zaměstnanců, kteří spolupracují při prevenci rizik. Pořádá ji agentura EU-OSHA ve spolupráci s členskými státy.

Záměrem této soutěže je předvést na příkladech přínosy dodržování správné praxe v oblasti BOZP. Soutěž probíhá ve dvou fázích. Přihlášky nejprve procházejí výběrem na národní úrovni a následně jsou postoupeny evropské porotě, která vybere vítěze. Ceny budou vyhlášeny na slavnostní akci, která se uskuteční na jaře 2013. Očekává se, že cena bude udělena zástupci vedoucích pracovníků i zaměstnanců vítězných společností a to ve dvou kategoriích: organizacím, které zaměstnávají méně než 100 pracovníků, a organizacím se 100 nebo více pracovníky. Každá země určí dva národní vítěze. Ti pak budou nominovaní na účast v celoevropské soutěži. Podrobnosti o postupu, jak se přihlásit do soutěže Ceny za správnou praxi, získáte na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jana.hampestova@mpsv.cz. Termín zaslání projektů je 30. září 2012. Oceněné příklady správné praxe z minulých let najdete na internetové stránce: http://osha.europa.eu/en/about/competitions.

Více informací můžete najít na webových stránkách kampaně.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail