Kampaň ve stavebnictví – pomoc všem stavebníkům!

Zdroj: 

Český úřad bezpečnosti práce uskuteční v letošním roce celostátní informační a kontrolní kampaň ve stavebnictví zaměřenou na snížení rizik při stavebních pracích, zvláště při pracích ve výškách, a dále na informování stavebníků o jejich povinnostech vyplývajících ze směrnic Evropské unie...

 

Český úřad bezpečnosti práce uskuteční v letošním roce celostátní informační a kontrolní kampaň ve stavebnictví, která se zaměří na snížení rizik při stavebních pracích, zvláště při pracích ve výškách a dále na informování stavebníků o jejich povinnostech vyplývajících ze směrnic Evropské unie.
Vzhledem ke stále přetrvávající vysoké úrazovosti ve stavebnictví a zvláště při pracích ve výškách je kampaň zaměřena na tuto oblast stavební činnosti, která vykazuje jen za loňský rok  18 smrtelných úrazů způsobených pádem z výšky.

Jedním z nových úkolů k prosazování preventivních opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je pořádání kampaní. Při přípravě letošní kampaně s názvem „Pracujme bezpečně“ poskytli v rámci projektu EU  Phare Twining pomoc dánští kolegové z Národního úřadu pro pracovní podmínky.

Kampaň je rozdělena na dvě části:

 

  • informační
  • kontrolní

Cíl kampaně:

Krátkodobý – zvýšit právní povědomí, upozornit na nejčastější nedostatky a příčiny pracovních úrazů
Dlouhodobý – pomocí krátkodobého cíle zlepšit úroveň prováděných prací z hlediska BOZP, schopnosti identifikovat rizika a předcházet vzniku PÚ a nehodových událostí

K dosažení uvedených záměrů poslouží zvláště materiály vytvořené pro tuto kampaň, které budou v dlouhodobém horizontu napomáhat zaměstnavatelům i zaměstnancům  zlepšovat úroveň bezpečnosti práce na staveništích.

Cílová skupina:

  • malé a střední organizace provádějící stavební činnost a v jejím rámci práce ve výškách
  • stavebníci

Celostátní zahájení stavební kampaně bude 13. července 2004.
Informační kampaň proběhne v červenci až září.

V průběhu informační kampaně navštíví inspektoři státního odborného dozoru nad bezpečností práce vybrané subjekty zabývající se stavebními pracemi. V rámci své poradenské činnosti, za podpory připravených informačních materiálů, budou informovat jak bezpečně a v souladu s platnou legislativou provádět vybrané stavební práce.
Následující informační materiály mohou využít při své práci i odborové organizace.

 

Informační materiály:

Konkrétní informace získáte v letácích zaměřených na:

letáky:

Dále můžete využít i následující příručky: 

Časový průběh kontrolní kampaně: září – listopad 2004
Kontroly budou provedeny podle jednotného kontrolního seznamu u stavebních organizací, které byly seznámeny s bezpečnou prací na staveništi v rámci informační části kampaně, zároveň bude zjišťováno, zda se stav bezpečnosti na staveništích zlepšil.
Vyhodnocení celé kampaně: prosinec 2004

 

Příklad smrtelného pracovního úrazu
Dodavatel stavebních prací – zaměstnavatel postiženého, prováděl rekonstrukci střešního pláště průmyslové haly. Prováděl výměnu stávajících světlíků za světlíky odlišně konstrukčně řešené a dále prováděl novou izolaci střechy.
Postižený zaměstnanec procházel na konci pracovní směny, z nezjištěných důvodů, mezi nově osazenými světlíky, kde byl technologický otvor pro budoucí klimatizační jednotku o rozměru 1.20 x 1.40 m. Technologický otvor a osazení klimatizační jednotky prováděl subdodavatel prací, společnost s ručením omezeným. Otvor, v době kdy se v něm nepracovalo, nebyl zajištěn poklopem ani jiným vhodným způsobem a byl nedostatečně označen červenobílou foliovou páskou na nestabilních podporách, které byly zapíchnuty v polystyrénových částech izolační vrstvy střechy. 
Tímto otvorem propadl postižený do hloubky cca 14 m na podlahu výrobní haly a utrpěl smrtelná zranění.
Při provádění prací dvou zaměstnavatelů nebylo důsledně řešeno zajištění nebezpečných míst vzhledem k možným rizikům při postupu jednotlivých  pracovních úkolů na střeše. Střecha byla v daném případě pracovištěm obou zúčastněných firem, bez bližší specifikace předání konkrétního pracovního místa a s tím související odpovědnosti za oblast bezpečnosti práce.

ZDE, v tématické příloze, naleznete všechny zmíněné informační materiály související s kampaní.

Zpráva o zahájení kampaně "Pracujeme bezpečně"

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail