Kampaň v dopravě v roce 2010

Zdroj: 

V loňském roce proběhla v letních měsících červenec - srpen v rámci celé republiky kontrolní akce v dopravě.

Pro plnění zadání kampaně byla vytipována skupina podnikajících subjektů, která se zabývala převozem materiálu na „sklápěčkách“.

Bylo vytipováno několik oblastí v rámci BOZP, na které se soustředila pozornost inspektorů při provádění kontrol. Středem zájmů inspektorů byla kontrola organizace pracovní doby u řidičů, jejich zdravotní a odborná způsobilost, ale také organizování dopravy v rámci místního provozního bezpečnostního provozu. 

Očekávalo se, že kampaň potvrdí nedostatky, na které inspektoři poukazovali během předchozích let.

Zaměstnavatelé doposud neprokazují zdravotní způsobilost v rozsahu,  který stanovuje vyhláška 253/2007 Sb., přestože obsah  potvrzení je závazný  již od 1.12.2007.

Dalším problémem je místní provozní řád, ačkoliv se kvalita tohoto předpisu již značně zlepšila od dob, kdy byl poprvé předmětem kontrolních aktivit - tj. od roku 2003. Přesto doposud inspektoři zjišťují, že tento dokument neobsahuje všechny činnosti, které by měly být jeho obsahem.

Dlouhodobě zjišťovaným a stále se opakujícím nedostatkem je porušení povinností při evidenci pracovní doby.  Nadále zaměstnavatelé vydávají záznamy jízdy za evidenci pracovní doby. Na některých inspektorátech probíhala kontrola BOZP společně s kontrolou pracovněprávní problematiky. V rámci kampaně se ukázalo, že tam, kde není vedena evidence pracovní doby, nelze konstatovat některá porušení související se mzdou,  např. nevyplacené příplatky za práci přesčas, ale ani za pracovní pohotovost, za práci v noci  atd. Nedostatek na úseku vedení evidence odpracované pracovní doby byl zjištěn u 43 % kontrolovaných subjektů. Toto vysoké procento bylo zjištěno i v roce minulém, tzn. nemá klesající tendenci.

Kampaň byla součástí prováděných kontrol plánovaných pro rok 2010 v oblasti dopravy. Potvrdila důležitost systematického uplatňování plánovaných kontrolních postupů.  Plná verze závěrečné zprávy je veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Státního úřadu inspekce práce http://www.suip.cz/bezpecnost-prace/kampane-suip/.

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail