Kampaň Evropský týden BOZP 2006 pro mladé a o mladých začíná

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyhlašuje další ročník kampaně Evropský týden BOZP. Ten letošní bude věnován mladým lidem.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyhlašuje další ročník kampaně Evropský týden BOZP. Ten letošní bude věnován mladým lidem.
 
Pracovní úrazy představují pro 58 milionů mladých lidí v EU vážnou hrozbu. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat je riziko pracovního úrazu mezi mladými lidmi ve věku od 18 do 24 let minimálně o 50 % vyšší než v jiné věkové kategorii.

Cílem kampaně, ke které se připojuje i Česká republika, je rozšířit povědomí o existujících rizicích a jejich předcházení v podnicích, ve školách i v celé Evropě. V jejím rámci proběhne řada propagačních aktivit, které mají především zvýšit informovanost mladých lidí o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Hlavními pilíři letošní kampaně bude program Správná praxe a soutěž Mladý evropský filmař roku.

Správná praxe je soutěží pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty včetně různých stupňů škol a poskytovatelů odborné přípravy, které mají zájem přispět tvůrčím způsobem ke zlepšení pracovního prostředí a zajistit tak mladým lidem bezpečný start do pracovního života. Jedná se především o fungující opatření na podporu efektivního řízení BOZP mladých lidí na pracovišti a preventivní opatření vedoucí ke snížení výskytu úrazů a poškození zdraví mezi mladými pracovníky. Všechny příspěvky by měly být ukázkou správného řízení, zejména účinného využívání hodnocení rizik a jeho poznatků, a měly by být zaměřeny na úspěšnou prevenci rizik pro mladé lidi. Zúčastnit se může kterýkoli subjekt, který je ochoten podělit se o nabyté znalosti a zkušenosti ku prospěchu široké odborné veřejnosti.

Do soutěže Mladý evropský filmař roku se mohou přihlásit školy a mladí lidé do 19 let, a to jak jednotlivci, tak i celé týmy. Úkolem účastníků bude natočit krátký dokumentární film, příběh, televizní reklamu, reportáž, hudební nebo animovaný snímek o pracovišti, lidech při práci a některých z potenciálních nebezpečí, rizik a hrozeb vyplývajících z pracovní náplně.

Vítězové národních soutěží se zúčastní evropského kola, jehož výsledky budou vyhlášeny na oficiálním zakončení kampaně v březnu 2007 ve španělském městě Bilbau.

Veškeré informace o aktivitách probíhajících v rámci kampaně Evropský týden BOZP 2006 jsou zveřejněny na stránkách národního informačního centra Focal Point (http://osha.mpsv.cz).
 
ZDROJ:
Beránková, Kateřina. Kampaň Evropský týden BOZP 2006 pro mladé a o mladých začíná. In Práce & sociální politika [online]. Praha : MPSV, 2006 [cit. 05-04-2006]. Dostupný z WWW : <http://www.noviny-mpsv.cz/clanek.php?id=1053>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail