Kam poslat na školení hlavní vedoucí dětského tábora?

Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví pro podnikatele, zaměstnavatele, odborné pracovníky, Otázky a odpovědi 3/2007

Kam poslat na školení nebo podle jakých osnov se provádí školení hlavních vedoucích dětských letních táborů?

Školení vedoucích dětských letních táborů provádějí různé subjekty dětských, mládežnických a společenských organizací např. domy dětí a mládeže, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Český svaz ochranců přírody, některé odborové svazy atd.

V současné době neexistuje komplexní předpis, ani jednotná osnova školení vedoucích dětských letních táborů. Při školení vedoucích dětských letních táborů je nutné vycházet především ze zákoníku práce a vyhlášky č. 106/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

Příklad osnovy školení hlavních vedoucích letních dětských táborů:

 • práva a povinnosti táborových pracovníků ,
 • bezpečnost při práci s dětmi a mládeží,
 • zdravotní zádady, první pomoc a zdravotní péče,
 • organizace táborového kolektivu,
 • příprava táborového programu,
 • režim dne a táborový řád,
 • evidence, kontrola a hodnocení tábora,
 • specifika putovních táborů,
 • hospodaření, stravování,
 • metodika, pedagogika a psychologie.

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví musí osnova školení obsahovat následující témata:

 • zodpovědnost za bezpečnost práce,
 • všeobecně platné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, odpovědnost organizace,
 • postup v případě úrazu,
 • bezpečnost v místnosti,
 • bezpečnost v tělocvičně a na hřišti (sportovní hry, lehká atletika),
 • bezpečnost při akcích ve městě,
 • bezpečnost při ohni, požární ochrana,
 • bezpečnost při koupání,
 • bezpečnost při bouřce, ochrana před elektrickým proudem,
 • bezpečnost při práci s nástroji a s nářadím,
 • bezpečnost při přepravě a přesunu kolektivu (v dopravních prostředcích, při chůzi po silnici, při pěších přesunech na vycházkách a výletech, při jízde a výcviku na lodích, při jízdě na kolech apod.),
 • bezpečnost při zvláštních činnostech (střelba, noční akce, exkurze),
 • hygienické požadavky (vybavení prostor, maximální zatížení dětí),
 • zvláštní a krizové situace (nečekané živelní události, krádeže),
 • ochrana dětí a mládeže před škodlivými sociálně-patogenními jevy.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail