K přípravě návrhu nové vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí

Zdroj: 
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhrazená elektrická technická zařízení)

Záležitosti vyhrazených technických zařízení, kterými jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob, upravuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu. Tyto prováděcí právní předpisy byly vydány v 70. letech minulého století. Jsou zastaralé a překonané jak z věcného, tak i z právního hlediska. Proto je Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá nahradit novými prováděcími právními předpisy (vyhláškami). Jako první z nich je připravován návrh vyhlášky týkající se vyhrazených elektrických technických zařízení.

V srpnu a v září 2008 proběhlo k návrhu nové vyhlášky o vyhrazených elektrických technických zařízeních v souladu s Legislativními pravidly vlády meziresortní připomínkové řízení. Na základě výsledků tohoto připomínkového řízení byly projednány zásadní, ale i další připomínky s příslušnými připomínkovými místy a návrh byl výrazně upraven jak po věcné, tak i po právní stránce. Novou právní úpravou vyhrazených elektrických technických zařízení nedojde k rozšíření stávajících právních povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob, ani nevzrostou jejich náklady. Podle Legislativních pravidel vlády je dalším krokem projednání návrhu nové vyhlášky o vyhrazených elektrických technických zařízeních pracovními komisemi Legislativní rady vlády. Posléze bude následovat notifikační proces o návrhu vyhlášky vůči členským státům Evropské unie, protože se jedná o technický předpis. Notifikační proces bude trvat nejméně 3 měsíce. Teprve po jeho skončení bude rozhodnuto, zda a v jaké podobě bude tato vyhláška vydána.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail