K článku "Zaměstnavatel nám neumožňuje přestávky, že prý neplníme normu"

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Zaměstnancům poskytujeme bezpečnostní přestávky. Informaci, že mohou během nich vykonávat i jinou práci (jiného charakteru) slyšímprvně. Pokud je to tak, jak říkáte, tak by nám to mohlo pomoci, protože od následujícího roku se budou týkat většího množství našich zaměstnanců. Díky Vaší informaci by tak nemuselo docházet k tolika výrobním ztrátám. Můžu vědět z jakého právního předpisu vycházíte?

Nesmíme zaměňovat přestávku bezpečnostní s přestávkou na jídlo a oddech podle zákoníku práce. Přestávka na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby a je tedy zřejmé, že se při ní nevykonává práce.

Naproti tomu účelem bezpečnostní přestávky je vyjmout zaměstnance na stanovenou dobu z vlivu některé ze zátěží, pro kterou se bezpečnostní přestávka poskytuje. Výkladem právní normy dospějeme k tomu, že bezpečnostní přestávka není přestávkou v práci. Zaměstnavatel může po dobu bezpečnostní přestávky uložit zaměstnanci výkon takové práce, která je jiného charakteru, než ta, pro kterou mu byla poskytnuta bezpečnostní přestávka. Výslovnou úpravu tohoto problému v žádném právním předpisu nenajdete. Výklad právní normy je postačující a v souladu s právem.

Zvláštní úprava, vycházející z práva ES, se týká řidičů v silničním provozu. Tato úprava je promítnuta do nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Podle bodu 1 písm. d) přílohy č. 1 k tomuto nařízení nesmí řidič vykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad.

Autor článku: 

Komentáře

Dobrý den,

17.12.2012 - 06:54 Norbert Chalupa
Dobrý den, z diskuze k článku přece jasně vyplynulo, že se tazatelce jednalo o bezpečnostní přestávky, nikoliv o přestávky na jídlo a oddech.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail