K článku „Revize, kontroly a zkoušky elektrických spotřebičů podle nové legislativy“

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Rád bych se vyjádřil k článku Revize, kontroly a zkoušky elektrických spotřebičů podle nové legislativy, které nepatří mezi vyhrazená technická zařízení. Podle nové legislativy je třeba zapomenout, co bylo, a plnit nová pravidla. Co jsou a co nejsou vyhrazená elektrická zařízení definuje § 3 NV č. 190/2022 Sb. Tím je dané, že se u nevyhrazených elektrických zařízení revize nemohou provádět, ale tato zařízení se musí prohlížet a kontrolovat (nikoli revidovat). Revizní technik by se dopustil přestupku, pokud by tato nevyhrazená zařízení revidoval. Ustanovení § 10 NV č. 190/22 Sb. mu jasně stanovuje rozsah revize vyhrazených elektrických zařízení - u těchto zařízení se provádí roční prohlídka podle NV č. 378/2001 Sb. § 4 odst. 2 každých 12 měsíců, kterou nemusí provádět revizní technik elektrických zařízení.

Revize elektrického zařízení strojů, jak jste správně poznamenal, se nevykonávaly, ač jejich elektrické zařízení patřilo mezi vyhrazená elektrická zařízení. Prováděly se zkoušky, prohlídky, ověření bezpečnosti dle technické normy ČSN EN 60204–1 v platném znění a požadavků výrobce. Provádět je mohli revizní technici a pracovníci znalí s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb., seznámení se strojem, jeho technickou dokumentací a v některých případech technici vyškoleni výrobcem stroje. Tyto požadavky platí i nadále. Technická norma ČSN EN 60204-1 ed. 3 není, ani nebyla revizní normou, tedy nelze podle ní vyhotovit revizní zprávu.

Spotřebiče a další dle nové legislativy od 1.7.2022 nejsou vyhrazeným elektrickým zařízením z důvodu ve vámi citovaném článku uvedeném, avšak stále platí, jak sám uvádíte NV č. 378/2001 Sb. § 4, jehož obsah snad není nutno citovat. Zde tedy nastupuje technická norma ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání (stále platná). Norma stanovuje způsob, rozsah a postup opakovaných revizí a kontrol elektrických spotřebičů během jejich používání. Článek 7.2 Revize mimo jiné uvádí: U elektrických spotřebičů se o revizi vystavuje doklad…

Revizi podle této normy může provést a vystavit o ní doklad (revizní zprávu, protokol o revizi) dle stanoviska SÚIP osoba znalá (spotřebiče apod. nejsou již vyhrazeným elektrickým technickým zařízením). Současně s touto normou platí technická norma ČSN EN 50699 Opakované zkoušky elektrických spotřebičů. Podle této normy se vystavuje protokol o zkoušce. Zkoušky dle této normy smí provádět osoba znalá. Dále platí norma ČSN 50678 ověřování účinnosti ochranných opatření po opravách. Zkoušky, ověřování dle této normy a protokol smí provádět a vystavit opět dle požadavků nové legislativy (jak je uvedeno v článku) osoba znalá.

Diskutovaný článek vychází z legislativy v něm uvedené a z podkladů Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a Elektrotechnického svazu českého (ESČ). Případné nejasnosti k problematice VETZ Vám jistě rádi objasní tvůrci nové legislativy, a to jak SÚIP, tak ESČ.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail