K článku "Kvalifikace pracovníka podle vyhl. č. 50 pro určitou činnost na PC"

Zdroj: 

V diskusi k uvedenému příspěvku jsou vyslovovány pochybnosti o kvalifikaci pracovníků dle požadavků vyhl. 50/1978 Sb. obsluhujících PC.

Jmenovaná vyhláška v § 3 Pracovníci seznámení, uvádí:

1) Pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickým zařízením a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními.

2) Seznámení a upozornění podle odstavce 1 provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis atd.

Požadavky na pracovníky poučené dle § 4 uvedené vyhlášky jsou podrobně popsány již v příspěvku, nutné je zde doplnit pouze požadavky na školitele: Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí podle odstavců 1 a 2 §4 provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 5 až 9 atd.

Rozdíl mezi § 3 a 4 je v označení činnosti a v rozsahu školení – zacházení a obsluha. Pracovník školící podle § 3 a 4 pro obsluhu nemusí být pracovníkem znalým dle vyhlášky.

Zdali k obsluze PC je nutné, aby obsluha měla kvalifikaci dle § 3, nebo 4 by dle daných podmínek mělo rozhodnout zhodnocení rizik na pracovišti. Kvalifikace dle § 4 však vždy postačí.

Autor článku: 

Komentáře

Ano, paní Blažková, u

16.01.2013 - 05:33 Norbert Chalupa
Ano, paní Blažková, u zhodnocení rizik to vždy skončí. Nicméně, jsem názoru, že ve druhém odstavci Vaši odpovědi původního dotazu, kde píšete, že obsluhu PC mohou provádět osoby poučené (§4), se mýlíte. Opravdu si nedokážu představit jednodušší činnost (než vypnout a zapnout PC), kde by postačil §3 vyhl. 50? V tomto případě je § 3 naprosto k ničemu.

Re:

16.01.2013 - 08:33 Vladimír Jindra
Dobrý den, nechci provádět výklad textu paní Blažkové ... nicméně její text chápu tak, že "školte je na §4 a máte klid, pokud budete školit na §3, můžete mít problém ..."

Re:

16.01.2013 - 16:03 Norbert Chalupa
Pane Jindro, pochopil jste správně.

Re:

16.01.2013 - 08:33 Vladimír Jindra
Dobrý den, nechci provádět výklad textu paní Blažkové ... nicméně její text chápu tak, že "školte je na §4 a máte klid, pokud budete školit na §3, můžete mít problém ..."

A co "nezaměstnanci"?

17.01.2013 - 12:26 Radoslav Vlasák
Jistě je potřebné vědět, jakou kvalifikaci pro to či ono (zvláště u elektrických zařízení, ale nejen u nich) má zaměstnanec mít. Nicméně - ve světle toho, co se běžně děje u tzv. "nezaměstnanců" (omlouvám se, výstižnější termín mne nenapadl), se mi debata kolem § 3 či 4 jeví - zrovna u používání PC - jako trošku nepodstatná. Jakou kvalifikaci má běžný občan (tedy mimo své zaměstnání, nezaměstnaný, senior, dítě) pro to, aby rozsvítil či zhasnul světlo, zapnul či vypnul počítač, vyměnil žárovku atd.? A kdyby jenom to - v příslušných obchodech si může každý koupit brusku, vrtačku, řetězovou pilu - a ukažte mi prodejce, který např. u benzínové řetězové pily kupujícímu předvede správnou a bezpečnou manipulaci! Ani náhodou - to by totiž musel do pily "natankovat" benzín a olej, a kdo by to potom (pokud si ji zákazník nekoupí) čistil. Možná tak ještě u elektrické řetězové pily, ale i tam o tom (i na základě vlastní zkušenosti)pochybuji - také by ji bez oleje spuštět neměl. Jaké škody na zdraví se např. právě s řetězovou pilou dají způsobit (ať už sobě, či někomu dalšímu), určitě praktici vědí nebo si dokážou představit. A všechno pak záleží pouze na tom, zda si uživatel řádně přečetl návod výrobce či prodejce k obsluze, zda mu porozuměl (čeština některých návodů, pokud jsou vůbec k dispozici, bývá spíš pro zasmání) a zda se jím hlavně také řídil. Samozřejmě nejen u řetězových pil, ale i u spousty dalších vymožeností civilizace. To ovšem nikoho zase až tak moc nepálí - a ze statistik by se jistě dalo dohledat, kolik neštěstí a škod následné tzv. mimopracovní úrazy zapříčiní. A náklady (alespoň ty na léčení poškozených) jsou pak většinou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění - tedy z peněz nás všech.

Re: A co "nezaměstnanci"?

17.01.2013 - 14:18 Vladimír Jindra
Možná by šlo nazvat osoby :-). Problém je v tom, že zaměstnavatel má objektivní odpovědnost za zaměstnance a podle zákoníku práce je povinen především seznámit s riziky práce, zaškolit, atd. atd. Pokud se zaměstnanci něco stane odškodňuje dle platné legislativy a prokazuje se a zjišťuje se ... Když zaměstnanci neřeknu, že holý drát mu může způsobit úraz a jemu se stane úraz,protože se dotkl živé části, tak bude se snažit obhájit tvrzením, že to nevěděl, protože mu to nikdo neřekl a zde nastupuje "vysoká hra právníků o slovíčka" ... Doma si odpovídá každý sám za sebe (případně rodič za dítě atpod.) a to je ten rozdíl.

Souhlasím - spíš jsem chtěl

17.01.2013 - 15:16 Radoslav Vlasák
Souhlasím - spíš jsem chtěl ventilovat problém, že zatímco zaměstnavatel musí všechny zaměstnance školit a seznamovat, prodejci prakticky totožných zařízení tak činit nemusí a navíc zřejmě nikdo v tomto státě není schopen uhlídat, aby návody k obsluze existovaly, resp. byly psány srozumitelnou češtinou, a aby obsahovaly všechno to, co obsahovat mají. Jistě - v soukromí odpovídá každý sám za sebe (resp. za dítě) - ale taky by měl někdo zodpovídat aspoň za to, že s jakýmkoliv předmětným zařízením obdrží spotřebitel pokyny, které - při jejich dodržení - eliminují možná rizika. Máte pravdu - "osoba" by byla všeobjímající, jenom mi to přišlo takové moc všeobecné :-)

Re:

17.01.2013 - 15:56 Tomáš Neugebauer
V mnohém máte plně pravdu. Bohužel BOZP je stále pojata příliš ochranitelsky, bez spoluodpovědnosti zaměstnance a s tím i souvisejících jeho práv. A brzdné tlaky na tvorbu nové moderně pojaté legislativy jsou snad stále silnější. Vždyť "50" je z roku 1978, tedy platí již 35. rok. Může vyhovovat současným požadavkům? V oblasti elektro je to obzvláště znát - viz vyhláška č. 73/2010 Sb.

Re:

18.01.2013 - 07:08 Vladimír Jindra
Jsme plně v souladu, to co píšete má samozřejmě logiku ... Váš příspěvek mi připomněl časté debaty s kolegou specialistou drážní dopravy, také s ním souhlasím, ale bohužel skutečnost je taková jaká je ...

Je to složité jak mlátička a dost nepřehledné.

17.01.2013 - 22:23 Václav Syrový
Nebiudu citovat všechny předpisy a zákony, myslím že je známe všichni zákon č. 22 zákon o odpovědnosti za výrobek a podobně, počítač mám už asi třetí, ale ani k jednomu jsem nikdy návod na obsluhu nedostal. Přiznávám, že jsem jej také nevyžadoval. Návod ke tiskárně, kopírce skeneru, /Canon) mám, dost podrobný a celkově slušný, až bych řekl že zasahuje až do nadbytečných podrobností, ke skartovačce také. Ale spousta jiných zařízení (elektrických) které by si zasloužily návod tak jej nemají, a to nemluvím o Vietnamcích. A nikomu v této republice to nevadí. Kdo kontroluje dodržování zákona č. 22/97 Sb.,? Nemluvím o dalších věcech. Dneska jsem si dával udělat revize hasicích přístrojů ke garážím. Kolik soukromníků má ve své garáži RHP?, také to nikomu nevadí. Potom jsem byl v obchodě pro šroubky, majitel je zároveň zákazník, tak jsme se chvilku bavili, má v garáži pro Destu i pro auto RHP, nemá na nich revize, ale bude si je dělat, přesože má obchod i sklad bez činností se zvýšeným požárním nebezpečím, tak tam ty hasicí přístroje má. A jak to bude potom posuzovat pojišťovna, kdyby náhodou k něčemu došlo a jak bude posuzovat majitele, který ve svém obchodě žádné zabezpečení nemá. Toto vše měl řešit zákon 266, ale neřeší. Je to dva roky, tak si tady místní sklenář při práci v soukromém lese porazil strom na manželku, která stála v nebezpečném prostoru káceného stromu. Manželka to nepřežila, a z toho hocha je dneska troska. Sklenáře dělá dál, byl jsem tam něco zasklít, úplně apatický, děcka něco mezi 15 a 20 lety mu vychovává převážně babička. A co potom třeba s takovými případy, Pilu ovládat umí, to umí na venkvě skoro každý, ale o kácení stromů neví nic. A NV platí pouze pro zaměstnance. Kdyby něco řekl, ozval se tak bych mu to vysvětlit zadarmo co má dělat. Nebo bych mu vytiskl brožurku z BOZP info. Bohužel. A takto bych mohl pokračovat do nekonečna. Bohužel Firmy nevědí co mají dělat OSVČ také ne a občané? Škoda slov. Dobrou noc.

Re: Je to složité jak mlátička a dost nepřehledné.

18.01.2013 - 05:55 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Syrový, nechci rozebírat Váš příspěvek ve vztahu k původnímu příspěvku a článku, nicméně mi nedá, abych nereagoval na Vaše stanovisko ohledně vybavení prostor určených k podnikání hasicími přístroji. Píšete: ,, má v garáži pro Destu i pro auto RHP, nemá na nich revize, ale bude si je dělat, přestože má obchod i sklad bez činností se zvýšeným požárním nebezpečím, tak tam ty hasicí přístroje má. ,, Pane Syrový, povinnost vybavit objekty přenosnými hasicími přístroji stanoví § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s podrobnostmi uvedenými v ustanovení § 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. V prostorách a zařízeních právnických a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druh a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany, se zabezpečují a instalují hasicí přístroje na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu. Nemůžete takto mystifikovat a tvrdit, že když jsou prováděny činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, tak hasicí přístroje nemusí v těchto prostorách být instalovány?

POděkování panu Chalupovi.

18.01.2013 - 10:35 Václav Syrový
Děkuji pane Chalupo za připomenutí ustanovení vyhl. 246, zároveˇn se omlouvám všem čtenářům, které jsem eventuelně pomýlil svým příspěvkem. Pokud máte na mysli vztah k původnímu příspěvku, tak jsem měl na mysli pouze to, že se jedná o jednu jedinou vyhlášku a dvě její ustanovení, a existují minimálně dva výklady, pravděpodobně od osob odborně způsobilých v prevenci rizik. Pokud jde o jiné nepřehlednosti a nesrovnalosti, tak bych o tom mohl vydat sebrané spisy. S pozdravem Václav Syrový.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail