K článku "Desatero správného poskytování OOPP"

Zdroj: 

Stanovisko k problematice očisty OOPP poskytl Ing. Václav Krýsa, ředitel Odboru hygieny práce z Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Příspěvek do diskuze u článku upozornil na problém očisty osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).  Autor příspěvku uvádí: "Státní zdravotní dozor (SZD) zastává v určitých okresech na problematiku očisty OOPP (zejména běžných pracovních oděvů, které jsou poskytovány jako OOPP z důvodu nadměrného znečištění) takový názor, že zaměstnavatel má povinnost tyto oděvy prát, popř. zajišťovat praní a nikoli poskytovat finanční náhradu či prací prášek, jak to bylo uvedeno v článku. V určitých případech za toto porušení SZD udělil zaměstnavateli pokutu."

S názorem, že „státní zdravotní dozor vyžaduje, aby OOPP udržoval v čistotě výhradně zaměstnavatel a za výše uvedený postup (zaměstnanec si udržuje OOPP v čistotě sám a je mu proplacen prášek na praní) uděluje pokuty“ nelze souhlasit. Úkolem kontrolujících je zjistit, zda jsou plněny povinnosti stanovené zákonem. Povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání je ustanoveno § 104 odst. 4 zákoníku práce uložena zaměstnavateli. Úkolem kontrolujících tak není zjistit, kdo udržuje OOPP v čistotě, resp. použitelném stavu, ale zda jsou OOPP čisté, resp. v použitelném stavu. Odpovědnost zaměstnavatele je totiž odpovědností objektivní (tj. jde o odpovědnost za stav při činnosti zaměstnavatele) a zaměstnavatel se této odpovědnosti nemůže zprostit poukazem na to, že se se zaměstnancem dohodl, že použitelnost OOPP zajistí on. Podle § 92h odst. 4 písm. h) zákona o ochraně veřejného zdraví fyzická, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákoníkem práce na úseku ochrany zdraví při práci neudržuje OOPP v použivatelném stavu. Je tedy v souladu se zákonem, pokud při naplnění podmínek správního trestání KHS uloží zaměstnavateli pokutu za nedodržení povinnosti podle § 104 odst. 4 zákoníku práce.

Autor článku: 

Komentáře

,, Úkolem kontrolujících tak

13.09.2018 - 03:34 Norbert Chalupa
,, Úkolem kontrolujících tak není zjistit, kdo udržuje OOPP v čistotě, resp. použitelném stavu, ale zda jsou OOPP čisté, resp. v použitelném stavu. ,, Rozumím-li tomu správně, tak zjistí-li SZD při kontrolní činnosti, že v daném případě jsou pracovní oděvy zaměstnanců v době kontroly čisté, tak se nebude dále zajímat o to, jakým způsobem očisty bylo dosaženo?

Reakce na příspěvek p. Chalupy

13.09.2018 - 07:19 Kateřina Hrubá
Já jsem to takto pochopila. A pokud nebudou čisté, zaměstnavatel se nemůže vymlouvat na to, že zaměstnanci dává prášek nebo peníze na očistu. S pozdravem K. Hrubá, BOZPinfo

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail