Jsou "zelená pracovní místa" bezpečná?

Zdroj: 
S tlakem na snížení emisí uhlíku, snížení množství odpadu, zvýšení energetické účinnosti a podílu obnovitelné energie je EU připravena na rychlý růst počtu "zelených pracovních míst" – pracovních míst, která pomáhají chránit či obnovovat životní prostředí.

Ale jaké jsou důsledky pro bezpečnost a zdraví pracovníků při zavádění nových technologií a procesů do zeleného hospodářství? Publikací nové zprávy Prognóza obrací Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) pozornost na rizika zelených pracovních míst v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Projekt Prognóza se pokouší určit nová nebo vznikající rizika v této důležité oblasti. Při své činnosti určuje řadu možných budoucích scénářů, přičemž sleduje, jak se práce na zelených pracovních místech pravděpodobně vyvine do roku 2020 a jaké budoucí výzvy pro BOZP to může přinést vzhledem k pokroku v oblasti zelených technologií a celé škále různých sociálních a ekonomických podmínek.

Jak říká ředitelka agentury EU-OSHA Christa Sedlatscheková: „Scénáře vytvořené v celém našem projektu Prognóza jsou velmi mocnými nástroji, které politické činitele v EU seznámí s tím, jak utvářet zelené hospodářství zítřka, aby evropští pracovníci byli v bezpečí a byli zdraví. Pokud mají být skutečně udržitelná a pokud mají přispívat k cílům strategie Evropa 2020, kterými je dosažení inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, musíme zajistit, aby zelená pracovní místa poskytovala bezpečné, zdravé a důstojné pracovní podmínky. Musí být dobrá pro pracovníky i pro životní prostředí.“

EU se zavázala, že hospodářský růst bude vyvažovat úsilím o ochranu životního prostředí, a vytyčila řadu náročných cílů ke snížení emisí uhlíku a množství odpadů a ke zvýšení energetické účinnosti a podílu obnovitelné energie. Výsledkem těchto cílů bude rychlé rozšiřování zeleného hospodářství. Existují však důkazy o tom, že "ekologizace“ hospodářství v EU vyústila ve větší ohrožení pracovníků.

Nové technologie a procesy volají po nových kombinacích kvalifikací, které by se v nich uplatňovaly, ale rychlý růst v této oblasti hospodářství společně s hospodářským a politickým tlakem by mohly vést ke kvalifikačním mezerám, přičemž pracovníci by byli nebezpečně nezkušení a nevyškolení pro práci, kterou by vykonávali.

V různých situacích a kombinacích, které stejnou měrou vyžadují nové konkrétní dovednosti, existuje i řada "starých“ rizik. Například při instalaci fotovoltaických článků na střechách jsou tradiční stavební rizika kombinována s elektrickými riziky, pracovníci proto pro výkon této práce potřebují specifické školení. Některé z epoxidových pryskyřic používaných při výrobě větrných turbín jsou spojeny s alergiemi. A zavedení nových právních předpisů může mít nezamýšlené účinky, například nové zákony o snížení množství odpadu odváženého na skládky odpadů způsobily nadprůměrné míry pracovních úrazů a nemocnosti mezi pracovníky v odvětví zpracování odpadů.

Zpráva a shrnutí nazvané Zelená pracovní místa a bezpečnost a ochrana zdraví při práci: prognóza nových a vznikajících rizik spojených s novými technologiemi do roku 2020 (Green jobs and occupational safety and health: Foresight on new and emerging risks associated with new technologies by 2020) je k dispozici v nové části internetových stránek agentury EU-OSHA věnované rizikům pro BOZP v zeleném hospodářství.

Odkazy

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail