Jsou stanovené přestávky v naší firmě v souladu se zákonem?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Pracuji ve vnuceném pracovním tempu. Moje pracovní doba byla 120 min. práce, 10 min. přestávka, 120 min. práce, 10 min. přestávka, 120 min. práce, 30 min. přestávka na oběd, 120 min. práce, 10 min. přestávka, 101 min. práce. Momentálně zaměstnavatel řeší s odbory problém, že jsme neměli placené bezpečnostní přestávky. Vedení firmy se dohodlo s odbory na zpětnou náhradu za poslední 3 roky a ve výši 3 x 5 minut za den. Momentálně nám změnili pracovní dobu takto: 120 min. práce, 5 min bezp. přestávka + 5 min. přestávka, 120 min. práce, 5 min. bezp. přestávka + 5 min. přestávka, 100 min. práce, 30 min. přestávka na oběd, 120 min. práce, 5 min. bezp. přestávka + 5 min. přestávka, 120 min. práce. Je to takto správně nebo se snaží zaměstnavatel tou zkrácenou pracovní dobou před obědovou pauzou obcházet zákon?

Popsané rozvržení přestávek a bezpečnostních přestávek v režimu práce ve vnuceném pracovním tempu je v souladu s právními předpisy, které tuto problematiku upravují. Podle § 33 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, musí být práce přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce. Ve vašem případě stanovil zaměstnavatel jako dostatečnou dobu trvání přestávky 5 minut. Tyto přestávky vám zaměstnavatel poskytuje včetně mzdy za dobu strávenou bezpečnostními přestávkami, což vychází z ustanovení § 89 odst. 1 zákoníku práce, podle kterého se bezpečnostní přestávka započítává do pracovní doby. Dalších 5 minut již není považováno za bezpečnostní přestávku, ale jedná se zřejmě o část přestávky v práci na jídlo a oddech, která může být v souladu s ustanovením § 88 odst. 2 zákoníku práce rozdělena s tím, že jedna její část musí činit nejméně 15 minut. Ani v tomto případě zaměstnavatel nechybuje, neboť do pracovní doby zařadil přestávku na jídlo a oddech v trvání 30 minut. Zaměstnavatel je povinen tuto přestávku zaměstnanci poskytnout nejdéle po šesti hodinách práce, což zaměstnavatel v popisovaném případě plní. Tuto povinnost by porušil, kdyby přestávku na jídlo a oddech poskytl zaměstnancům později. Máte pravdu v tom, že v případě, že by tato přestávka byla za 120 minut a nikoliv 100 minut po předchozí bezpečnostní přestávce, započítala by se podle § 89 odst. 2 zákoníku práce přestávka na jídlo a oddech do pracovní doby. Nikoliv však celá, ale pouze 5 minut, tedy jen doba jak dlouho by trvala bezpečnostní přestávka. Zaměstnavatel jedná v souladu se zákonem.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail