Projekt EU „Assistive Technologies and Inclusive Solutions for All“ (atis 4all)

EU Project Assistive Technologies and Inclusive Solutions for All (atis 4all)

Marie Svobodová1

1Ministerstvo vnitra, Odbor eGovernmentu. nám. Hrdinů 3, Praha 4, marie.svobodova@mvcr.cz

Abstrakt

Jedná se o tříletý výzkumný projekt Asistenční technologie a inkluzívní řešení pro všechny, který je realizován v rámci Programu pro konkurenceschopnost a inovace Evropské komise. Cílem projektu je založení přístupného portálu, který bude nabízet důvěryhodné informace o asistenčních technologiích v oblasti informačních a komunikačních technologií včetně řešení, výzkumu a vývoje v této oblasti. Součástí portálu bude i diskusní fórum a možnost výměny znalostí a expertiz, včetně sdílení informací jednotlivými uživateli mezi různými portály zaměřenými na tuto problematiku.

Klíčová slova: technologie asistenční, inkluzivní řešení, program pro konkurenceschopnost a inovace, portály, EASTIN 2.0, trh, věda, výzkum, zdroje informací, Ministerstvo vnitra ČR, Evropská unie, projekty výzkumné

Abstract

ATIS4ALL thematic network is a three years research project funding by the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) of the European Commission (EC) working to establish an open, collaborative portal offering reliable information on ICT-based ATs, inclusive solutions and R&D initiatives in this field and fostering online discussion, exchange of knowledge and expertise, and sharing of information among their different portal user members.

Keywords: assistive technologies, inclusive solution, programs for competitiveness and innovation, portals, Eastin 2.0, market, science, research, information resources, the Ministry of Interior of the Czech Republic, European Union, research projects

Assistive Technologies and Inclusive Solutions for All

Atis4all logo, go to home

Ministerstvo vnitra ČR se zapojilo do tříletého výzkumného projektu Asistenční technologie a inkluzívní řešení pro všechny, který je realizován v rámci Programu pro konkurenceschopnost a inovace Evropské komise.

Cílem projektu je založení přístupného portálu, který bude nabízet důvěryhodné informace o asistenčních technologiích v oblasti informačních a komunikačních technologií včetně řešení, výzkumu a vývoje v této oblasti. Součástí portálu bude i diskusní fórum a možnost výměny znalostí a expertiz, včetně sdílení informací jednotlivými uživateli mezi různými portály zaměřenými na tuto problematiku.

Projekt realizuje konsorcium vedené společností Technosite a zahrnuje partnery, kteří byli vybráni na základě vynikajících výsledků v oboru asistenčních technologií na národní i evropské výzkumné úrovni.

http://api.ning.com/files/2cERrRylB3KM0omT1OmDesabRljpAufavnvhinRdSnQ4D--yAN9zFmZIPuFEf8vU74Jz7hq5E*ZCUS0KtaTmBeeZi0R4p8j-/atis4all.JPGATIS4all spolupracuje s tematickou sítí ETNA na vytvoření online portálu EASTIN 2.0, který každému registrovanému uživateli poskytne díky speciálnímu vyhledávači asistenčních technologií možnost dostat se k informacím, vyjádřit své názory a sdělit zkušenosti s produkty asistenčních technologií a službami přes takzvanou oblast komunity. Projekt ATIS4all pracuje na designu a založení této komunity na portálu EASTIN 2.0. V oblasti komunity budou tři hlavní sekce: trh s asistenčními technologiemi, komunita vědy a výzkumu a sekce s klíčovými aktéry.

První dvě - trh s asistenčními technologiemi a komunita vědy a výzkumu budou poskytovat online místa pro setkávání uživatelů a klíčových aktérů, kteří se zajímají o interaktivitu, poskytování a přístup k relevantním informacím v oblasti ICT a asistenčních technologií včetně jejich řešení a souvisejících služeb, vědy a výzkumu a průlomových technologií. V tomto smyslu bude komunitou vybrán úvodní seznam obsahující nejkvalitnější zdroje informací. Sekce klíčových aktérů bude poskytována prostřednictvím aplikace, která bude vyhledávat relevantní organizace, zabývající se asistenčními technologiemi v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Navíc uvnitř komunity uživatelé najdou jednoduchý výčet obsahu. Cílem je přidat hodnotu informacím, které by měly vyústit k obohacení zkušeností uživatele. Pomocný nástroj se nazývá aplikace web 2.0 a také osobní uživatelská profilová pomůcka bude přidávat hodnotu informacím poskytovaným portálem. Některé z těchto nástrojů už byly identifikovány v první etapě projektu, jako například aplikace pro hodnocení a komentáře uživatelů, a byly označeny jako užitečný produkt asistenčních technologií.

Projekt byl zahájen v lednu 2011 a měl by vést k vytvoření pomocného portálu, který bude umožňovat:

  • Vytvoření relevantních informací o asistenčních technologiích v oblasti informačních a komunikačních technologií, včetně řešení a souvisejících služeb, které jsou transparentnější, přístupnější a jednodušeji využitelné pro všechny klíčové aktéry.
  • Překonávání fragmentace v asistenčních technologiích, zlepšení přístupnosti trhu a tím přínosu ve prospěch potenciálu obrovského trhu; usnadnění rozvoje trhu s asistenčními technologiemi založenými na přístupném softwaru a s dalšími průlomovými technologiemi.
  • Šíření vzájemných znalostí jednotlivých klíčových aktérů v rámci asistenčních technologií a dostupnost produktů (od výzkumných center ke koncovým uživatelům), které zlepší výsledek iniciativ v oblasti vědy a výzkumu a závěrečných produktů.
  • Usnadnění vzniku profesních vztahů mezi organizacemi v celém hodnotovém řetězci asistenčních technologií v oblasti informačních a komunikačních technologií, včetně souvisejících řešení a služeb.

V současné době ATIS4all hledá podporovatele, aby vyzdvihl budoucí portál a jeho vizi a udržitelnost.

Vzorová citace

SVOBODOVÁ, Marie. Projekt EU „Assistive Technologies and Inclusive Solutions for All“ : ATIS4all. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2012/projekt-atis4all.html>. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail