Několik poznámek k výzkumu BOZP

Several remarks on OSH research

Miloš Paleček1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., palecek@vubp-praha.cz 

Ve dnech 9. – 11. 6. 2008 se v Helsinkách konala pracovní schůzka ředitelů výzkumných ústavů bezpečnosti práce a ochrany zdraví sdružených v Sheffield Group a v programu PEROSH (Partnership for European Research in Occupational Safety and Health). Kromě vedoucích představitelů výzkumných ústavů Evropy, USA a Kanady se jednání účastnil i ředitel evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Bilbao) Jukka Takala a ředitel Eurofoundu (Dublin) Jorma Korppinen.

Kromě výměny informací a zkušeností bylo cílem jednání hledání cest a způsobů směřujících k rozvoji a zefektivnění výzkumu BOZP.

Diskuze s oběma představiteli evropských organizací zabývající se problematikou BOZP ukázala na značnou obtížnost zařazení výzkumu, resp. vyhlášení výzkumných programů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do programů výzkumu EU. O tom svědčí i skutečnost, že v 7. rámcovém programu je pouze nepatrný počet výzkumných témat věnován byť alespoň související problematice. Ukazuje se, že význam BOZP pro rozvoj ekonomiky i celé společnosti je jak na evropské úrovni (Evropská komise a parlament), tak i na národních úrovních značně podceněn. Nelze proto očekávat, že v nejbližší době dojde k významnému zlepšení financování výzkumných projektů z oblasti BOZP ze strany Evropské komise.

Členové PEROSH jsou přesto přesvědčeni o důležitosti a významu výzkumu v oblasti BOZP a o možnostech jeho zkvalitnění vytvářením mezinárodních řešitelských týmů a seskupení. Aby bylo možno přesvědčit rozhodující pracovníky Evropské komise i členy Evropského parlamentu o oprávněnosti tohoto přesvědčení, je nezbytné prokázat jeho pravdivost. Proto se shodli na společném postupu zaměřeném na výběr několika klíčových témat z oblasti BOZP, významných i z pohledu národních potřeb, na jejichž řešení by mohli spolupracovat odborníci z výzkumných organizací PEROSH. Přitom by každá organizace sama hradila své náklady na řešení. Předpokládá se, že tento přístup by mohl ukázat nejen možnost širší spolupráce, ale také širší a hlubší poznání řešeného problému a zároveň i větší efektivnost výzkumu v důsledku synergie vzniklé součinností a spolupůsobením lidských, technických i finančních zdrojů.

Pokud jde o výzkum BOZP v ČR, vycházejí střednědobé projekty i návrhy dlouhodobých programů z priorit výzkumu schválených Radou vlády pro BOZP. Bude záležet pouze na tom, jaká témata a problémy budou MPSV a MZ vybrány k řešení a jaké finanční prostředky budou na ně vyhrazeny.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail