MUDr. Dana Kuklová, CSc.

Vystudovala jsem Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia jsem se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání, následně jsem pracovala jako odborný pracovník, posléze odborný asistent na katedře hygieny práce a nemocí z povolání Lékařské fakulty hygienické UK Praha. V roce 1983 jsem obhájila Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru hygieny. V roce 1991 jsem získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně. V témže roce jsem nastoupila na Ministerstvo zdravotnictví a začala se věnovat problematice pracovního lékařství v rovině koncepční, právní a konzultační. V roce 2001 jsem získala specializaci v oboru veřejné zdravotnictví; obhájila jsem atestační práci koncepčního zaměření „Pracovnělékařské služby v systému zdravotní péče v České republice“. Uvedenému zaměření se věnuji do současnosti. Jsem členkou Společnosti pracovního lékařství ČSL JEP. Věnuji se přednáškové činnosti a jsem autorem popř. spoluautorem řady článků zabývajících se problematikou ochrany zdraví při práci, nemocí z povolání, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, závodní preventivní péče a problémy aplikace právních předpisů v dané oblasti. Jsem spoluautorem odborné publikace Kuklová D. Šubrt B., Povinnosti zaměstnavatele v oblasti zdravotní péče o zaměstnance, ANAG 1998 a 2002 a autorem praktické příručky Závodní preventivní péče s výhledem do roku 2007, Průvodce do kapsy 5/2006.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail