Mezinárodní konference BOZP v Bulharsku a zasedání ENETOSH

international osh conference in bulgaria and enetosh meeting

Alena Horáčková1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., horackova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Ve dnech 14. – 17. května 2015 se v Bulharsku uskutečnila Mezinárodní konference BOZP, které se zúčastnili zástupci celé řady mezinárodních, vládních i nevládních organizací a zástupci jižních a východních evropských zemí. Paralelně s konáním konference se konalo i zasedání Řídícího výboru Evropské sítě pro vzdělávání BOZP (ENETOSH), jejímž členem je i VÚBP, v.v.i.

Klíčová slova: BOZP, vzdělávání, výzkum, konference, ENETOSH

Abstract

In the days 14 to 17 May 2015 the International Conference OSH took place in Bulgaria. It was attended by representatives from a number of international, governmental and non-governmental organizations and representatives of the Southern and Eastern European countries. In parallel with the OSH conference the meeting of the European Network Education and Training in Occupational Safety and Health (ENETOSH) took place.

Keywords: OSH, education, research, conference, ENETOSH

Ve dnech 14. – 17. května 2015 se v Bulharsku uskutečnila Mezinárodní konference BOZP, kterou pořádalo Centrum pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ze Sofie. Kromě několika vládních i nevládních organizací z Bulharska a zástupců jižních a východních evropských zemí se této konference zúčastnili i odborníci z Mezinárodní organizace práce (ILO), Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), Institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví (IOSH, V. Británie), Mezinárodní asociace inspekce práce (IALI), Evropské společnosti bezpečnostních inženýrů ESSE (Chorvatsko), Evropské sítě pro vzdělávání BOZP (ENETOSH) a jiní.

Příspěvky přednesené na konferenci přinesly nové informace o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v řadě zemí, o politických pilířích této problematiky, o oblasti výzkumu a vzdělávání, o informačních technologiích i osvětě. Účastníci se měli možnost seznámit s aktivitami nejvýznamnějších mezinárodních i národních institucí zabývajících se BOZP. Další referáty byly zaměřeny např. na zdravotní péči, na požární ochranu, na OOPP, na výrobu, dopravu a skladování chemických látek, dokumentaci, BOZP v elektrotechnice, na psychosociální rizika apod.

Paralelně s konáním konference se konalo i zasedání Řídícího výboru Evropské sítě pro vzdělávání BOZP (ENETOSH), jejímž členem je i VÚBP, v.v.i. Velmi významná pro toto jednání byla i účast dvou význačných osob působících v oblasti BOZP na evropské i světové úrovni, a to pana Clauda Loiselle z Mezinárodní organizace práce v Ženevě a pana Tima Tregenzy z Evropské agentury pro BOZP v Bilbau. Jednalo se o to, aby se tito kolegové seznámili s nejdéle trvajícím evropským projektem, který je stále živoucí a přináší neustále nové podněty a poznatky, a podpořili v rámci svých možností uvnitř institucí, ve kterých působí, další činnost projektu ENETOSH. S tím konvenuje nová aktivita ILO „OSH Global Action for Prevention“ (Globální akce pro prevenci BOZP), se kterou seznámil přítomné pan Claude Loiselle, a do které může přispět i projekt ENETOSH, s tím že by v budoucnu bylo event. možné podepsat společný projekt mezi ILO a ENETOSH  a hledat další finanční podporu projektu. Tim Tregenza z EU-OSHA informoval o nové celoevropské kampani, která bude v letech 2016-2017 zaměřena na bezpečnost práce zaměstnanců v každém věku (speciálně na starší generaci, a to zejména v oblasti vzdělávání). EU-OSHA bude také hostitelem slavnostní akce pořádané u příležitosti 10. výročí projektu ENETOSH, která se uskuteční ve dnech 15. – 16. října t. r. ve španělském Bilbau.

Vzorová citace

HORÁČKOVÁ, Alena Mezinárodní konference BOZP v Bulharsku a zasedání ENETOSH. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, č. 2-3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-03-2015/konference-bozp-enetosh.html>.  ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail