Ing. Vilém Sluka

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, fakulta chemické technologie, obor analytická a fyzikální chemie. Po škole pracoval v podniku TESLA Holešovice (1973 – 1995), v odboru výzkumu a vývoje a dlouhodobě se věnoval výzkumu a vývoji nízkotlakých výbojových zdrojů světla, hlavní specializace na luminofory a pojidla, a dále spolupracoval na zavádění nových zdrojů světla do výroby. Po nástupu do VÚBP se věnoval prevenci závažných havárií – analýzám a hodnocení rizik vyplývajících z nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. V současné době je členem OPPZH (Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií), kde spolupracuje na posuzování úrovně bezpečnostních dokumentů podle zákona o prevenci závažných havárií, podílí se na lektorské a konzultační činnosti, spolupracuje při přípravě návrhů legislativy a metodických pokynů v dané oblasti a také na dalších projektech, jako např. e-learning, webové stránky OPPZH, informační systém BOZP a prevence závažných havárií, chemická rizika na pracovišti, aj.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail